10 Bài tập sóng cơ – Tổng hợp bài tập trắc nghiệm hay lạ khó mới nhất

Bài tập sóng cơ – Tổng hợp bài tập trắc nghiệm hay lạ khó

Tầm quan trọng của những bài tập sóng cơ.

Bài tập sóng cơ là dạng bài tập chiếm phần lớp các câu hỏi trong đề thi THPT QG. Và đây cũng là dạng bài tập có thể coi là có nhiều câu hỏi dễ nhất trong đề thi.

Kiến thức về sóng cơ và những bài tập sóng cơ các bạn được học trong chương 2 – Sóng cơ và sóng âm trong Vật lý 12. Vậy sóng cơ là gì?

Sóng cơ là một dao động được lan truyền trong một môi trường. Trong sóng cơ sẽ 3 loại: sóng ngang, sóng dọc, song cơ không truyền được chân không. Và bài tập trọng tâm của sóng cơ là bài tập liên quan đến sóng ngang và sóng dọc.

Sóng cơ được tổng quát dưới dạng phương trình sóng: uo = A. cos ωt. Trong đó A là biên độ sóng, ω là tốc độ góc (rad).

Công thức sóng cơ này là công thức nền tảng cho sự thiết lập công thức sóng giao thoa và cônng thức dòng diện xoay chiều. Do đó, các bạn cần học vững kiến thức về sóng cơ để làm nền tảng cho các bài sau.

Các dạng bài tập của sóng cơ.

  • Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng.
  • Dạng 2: Xác định độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng.
  • Dạng 3: Xác định trạng thái dao động của các phần tử môi trường nơi có sóng truyền qua.

Có thể bạn quan tâm:  Báo cáo thực hành vật lý 11 bài 12

Đây là ba dạng bài tập điển hình của sóng cơ. Ba dạng bài tập này sẽ luôn luôn có trong đề thi THPT QG. Đặc biệt dạng 1 là dạng bài tập dễ dàng lấy điểm nhất. Để biết phương pháp giải và bài tập áp dụng, mời tham khảo tài liệu bên dưới.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Thu Hoài