10 Hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép mới nhất

Hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép

Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn

Trong chương trình Sinh học 11, học sinh được học về hệ tuần hoàn. Đây là kiến thức quan trong bởi nó liên quan trực tiếp đến cơ thể người và động vật. Có một số kiến thức cơ bản về cấu tạo của hệ tuần hoàn, hệ tuần hoàn kín, hở, … các bạn nên ghi nhớ như sau:

Hệ tuần hoàn có ở động vật đa bào. Còn động vật đơn bào sẽ không có hệ tuần hoàn mà sẽ trao đổi chất qua bề mặt cơ thể. Một hệ tuần hoàn hoàn chỉnh bao gồm:

  • Dịch tuần hoàn: áu, dịch mô
  • Tim
  • Hệ thống mạch máu: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch

Hệ tuần hoàn có 3 chức năng chính với cơ thể:

  • Đưa chất dinh dưỡng, oxi tới tế bào
  • Đưa chất thải đến thận, phổi, da để thải ra ngoài
screenshot 1633
screenshot 1634 1
screenshot 1635
screenshot 1636
screenshot 1637
Hệ tuần hoàn kín

Những điều cần biết về tuần hoàn ở động vật

Hệ tuần hoàn được chia làm hai loại chính: tuần hoàn kín và tuần hoàn hở. Trong tuần hoàn kín sẽ gồm 2 loại nhỏ hơn: tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.

Hai loại đơn, kép này sẽ khác nhau về những đặc điểm như động vật, cấu tạo của tim, số vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể, tốc độ máu trong động mạch. Các bạn có thể biết rõ hơn trong tài liệu dưới đây của chúng tôi.

Có thể bạn quan tâm:  Vận chuyển các chất trong cây – Sinh học lớp 11

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín với hệ tuần hoàn hở là tốc độ máu chảy nhanh hơn, máu đi được xa hơn. Nhờ vậy, nhu cầu về trao đổi không khí ở hệ tuần hoàn khí sẽ được đáp ứng tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi có bài viết về hô hấp của thực vật, các bạn có thể tham khảo!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung