10 Tập tính học được là gì? Tập tính của động vật mới nhất

Tập tính học được là gì? Tập tính của động vật

Những điều cần biết về tập tính

Trong chương trình Sinh học 11, học sinh được học nhiều kiến thức như hô hấp của thực vật, động vật, … Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một chuyên đề nữa đó là tập tính học được.

Đây là khái niệm chỉ tập tính của động vật. Tập tính là sự phản ứng lại kích thích của của môi trường (bên trong và bên ngoài) để động vật có thể tồn tại và phát triển.

Tập tính được chia vào 2 loại:

 • Tập tính bẩm sinh: là những tập tính động vật có từ khi sinh ra, không cần phải thông qua quá trình để học tập.
 • Tập tính học được: Đây là loại tập tính được hình thành từ trong đời sống. Động vật học được thông qua quan sát, tích lũy và rút kinh nghiệm.
screenshot 2031
screenshot 2032 1
screenshot 2033
screenshot 2034
screenshot 2035
screenshot 2036
screenshot 2037
screenshot 2038 1

Một số hình thức học tập ở động vật

Cơ sở để hình thành tập tính là dựa trên những phản xạ có điều kiện và không có điều kiện theo mô hình sau: Kích thích ngoài hoặc trong à Cơ quan cảm thụ à Hệ thần kinh à Cơ quan thực à Hành động

Đến này có 3 hình thức học tập ở động vật:

 • Quen nhờn
 • In vết
 • Điều kiện hóa đáp ứng
 • Học ngầm
 • Học khôn

Có thể bạn quan tâm:  Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học 11

Một số dạng tập tính rất phổ biến hiện nay trên động vật:

 • Tập tính kiếm ăn
 • Tập tính bảo vệ lãnh thổ
 • Tập tính sinh sản
 • Tập tính di cư
 • Tập tính xã hội

Có thể vai trò của tập tính là vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến sự sống còn và thích nghi với môi trường của động vật. Đây cũng là những điều mà các bạn có thể dễ nhận thấy trong đời sống hàng ngày.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung