10 Vai trò của các nguyên tố khoáng là gì? mới nhất

Vai trò của các nguyên tố khoáng là gì?

Vai trò của các nguyên tố khoáng là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn cần nắm vững khái niệm, vai trò và nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây. Do đó, để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ và chi tiết kiến thức lý thuyết cần nhớ. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây và vai trò của các nguyên tố khoáng là gì?

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của cây là những nguyên tố không thể thiết để hoàn thành chu trùng sống. Nó không thể thay thế được bửoi bất kì nguyên tố nào khác. Và nó phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

Vai trò của nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây trồng là:

  • Tham gia vào thành phần các chất cấu tạo ra hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan.
  • Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh hoạt động trao đổi chất, hoạt động sinh lý trong cây.
  • Tăng tính chống chịu cho cây đối với các điều kiện bất lợi của môi trường.

Có thể bạn quan tâm:  Vai trò của quang hợp ở thực vật – Sinh học 11

Để nắm vững lý thuyết về nguồn cung cấp nguyên tố dinh dưỡng khoáng. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Cơ chế trao đổi khoáng ở thực vật

Quá trình hấp thu muối khoáng được tiến hành theo 2 cơ chế là chủ động và thụ động.

  • Chủ động là ngược chiều gradient nồng độ ( từ nồng độ thấp đến cao), cần năng lượng và chất mang.
  • Thụ động là cùng chiều gradient nồng độ, không cần năng lượng và có thể cần chất mang.
Vai trò của các nguyên tố khoáng
screenshot 2339 1
screenshot 2340
Vai trò của các nguyên tố khoáng
screenshot 2342
screenshot 2343
screenshot 2344

Sưu tầm: Thu Hoài