13 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể – Lý thuyết, trắc nghiệm có đáp án mới nhất

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể – Lý thuyết, trắc nghiệm có đáp án

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là kiến thức các bạn được học trong chương Cơ chế di truyền và biến dị của Sinh học lớp 12. Đây là một trong những nội dung đầu tiên được học trong Sinh học 12. Mục tiêu của bài học yêu cầu nắm vững về đột biến lệch bội, đột biến đa bội. Do đó để bổ trợ cho các bạn trong học tập. Chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ tài liệu bên dưới. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ về đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Đột biến số lượng NST là những biến đổi về số lượng NST ở một hoặc một số cặp hoặc tất cả các cặp NST.

Đột biến NST gồm hai loại: Đột biến lệch bội và đột biến đa bội.

Đột biến lệch bội và đột biến đa bội là gì?

Đột biến lệch bội:

Khái niệm: Là sự biến đổi số lượng NST ở một hay một số cặp NST tương đồng trong TB và tạo nên các thể lệch bội.

Phân loại:

  • Đột biến lệch bội thường gặp với 4 dạng chính ỏ sinh vật lưỡng bội. Đó là: thể không (2n – 2), thể một (2n – 1), thể ba (2n + 1), thể bốn (2n + 2).
  • Dạng đặc biệt (2n + 1 + 1).

Có thể bạn quan tâm:  Điều hoà hoạt động gen, mô hình Operon lactose

Đột biến đa bội:

  • Thể tự đa bội: Là sự tăng số lượng NST đơn bội của cùng một loài lên một số nguyên lần và lớn hơn 2n hình thành các thể đa bội.
  • Thể dị đa bội: Là hiện cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một TB.
  • Thể song nhị bội: là cơ thể mà trong TB có hai bộ NST 2n của hai loài khác nhau. Chúng hình thành từ lai xa và đa qua đa bội hoá hoặc lai TB sinh dưỡng khác loài.

Ngoài ra còn có cơ chế phát sinh, hậu quả và vai trò của mỗi loại đột biến. Mời các bạn tham khảo bài học và tài liệu bên dưới để nắm vững thêm chi tiết kiến thức.

screenshot 2899
screenshot 2900
screenshot 2901
screenshot 2902
screenshot 2903 1
screenshot 2904 1
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
screenshot 2906
screenshot 2907
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
screenshot 2909
screenshot 2910
screenshot 2911
screenshot 2912
screenshot 2913
screenshot 2914
screenshot 2915
screenshot 2916
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài