13 Saccarozo – Tinh bột – Xenlulozo [Full] mới nhất

Saccarozo – Tinh bột – Xenlulozo [Full]

Saccarozo là một loại disaccarit được hình thành từ 1 gốc α -glucozơ và 1 gốc β -fructozơ. Các polisaccarit (một dạng polime) trong chương trình học là tinh bột và xenlulozo. Tài liệu dưới đây chúng tôi đã tổng hợp sẽ cung cấp các lý thuyết cần thiết và đầy đủ nhất về ba loại hợp chất này.
Tham khảo đầy đủ Lý thuyết Hóa 12

6 dạng bài tập Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo trong đề thi Đại học

  • Dạng 1: Thủy phân saccarozo và mantozo. Dạng này cần ghi nhớ mantozo sẽ thủy phân cho ra 2 phân tử glucozo. Glucozo tham gia phản ứng tráng gương còn frructozo thì không.
  • Dạng 2: Thủy phân tinh bột, xenlulozo. Dạng này hay liên quan đến hiệu suất phản ứng. Công thức phân tử chung là (C6H10O5)n
  • Dạng 3: Xenlulozo tác dụng với HNO3 tạo xenlulozo nitrat. Ghi nhớ phản ứng của xenlulozo và HNO3. Ghi nhớ khối lượng phân tử của các chất trong phản ứng này để nhanh chóng giải quyết các bài tập trắc nghiệm
  • Dạng 4: Xác định số mắt xích của polisaccarit. Ghí nhớ phân tử khối monome C6H10O5. Lưu ý số mắt xích hay còn được gọi là hệ số polime hóa.
  • Dạng 5: Tổng hợp đường glucozo và tinh bột ở cây xanh. Dạng bài tập này liên quan đến tính toán nhiều hơn. Về năng lượng và thể tích không khí cần cho quá trình quang hợp.
  • Dạng 6: Hiệu suất điều chế các hợp chất từ saccarit. Nắm chắc chu trình quang hợp ra tinh bột, phương pháp lên men rượu, lên men giấm.

Có thể bạn quan tâm:  Saccarozo – Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Saccarozo

Lưu ý về tìm kiếm nguồn tài liệu học tập hiệu quả

Các bạn học sinh có rất nhiều nguồn tài liệu tin cậy như sách giáo khoa trên lớp, tài liệu được cung cấp bởi thầy cô. Hoặc các đầu sách trong thư viện. Với thời đại công nghệ ngày nay, các bạn dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn. Nhưng hãy thật sáng suốt lựa chọn những trang web uy tín đáng tin cậy để học tập tốt nhé!

Saccarozo - Tinh bột - Xenlulozo [Full]
Saccarozo - Tinh bột - Xenlulozo [Full]

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Lê Anh