13 Tơ capron thuộc loại nào? Tổng hợp trắc nghiệm polime mới nhất

Tơ capron thuộc loại nào? Tổng hợp trắc nghiệm polime

Chúng ta sẽ được học bài Polime tại chương 4 Hóa học lớp 12. Đây là một chủ đề có xuất hiện nhiều dạng bài tập trong đề thi THPT Quốc gia. Các kiến thức cũng không quá khó để nắm vững. Vì vậy chúng ta cần lưu ý tránh mất điểm phần này nhé. Ví dụ một câu hỏi nhiều bạn thắc mắc và không chắc chắn tơ capron thuộc loại tơ nào. Cùng xem lại lý thuyết bên dưới nhé!

Lý thuyết trọng tâm cần nắm vững

Về phần lý thuyết, chúng ta cần ghi nhớ về các khái niệm, cách gọi tên, tính chất vật lí và hóa học. Ngoài ra cần ghi nhớ cách điều chế, phân loại các polime, một số loại polime phổ biến và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

 • Các polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng: nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), lapsan. Poli(phenol fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit, keo ure fomanđehit.
 • Các polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), poli(metyl metacrylat) (PMMA), tơ nitron (olon), cao su isoprene, cao su buna, cao su clopren.
  + Đồng trùng hợp: Cao su buna – N và cao su buna – S.
  + Nilon – 6 (capron): cả trùng hợp và trùng ngưng.
 • Nguồn gốc polime:
  + Thiên nhiên: Bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên, xenlulozơ, protein,..
  + Tổng hợp: Nilon – 6, Nilon – 7, Nilon 6,6, tơ lapsan, tơ olon, tơ clorin, poli vinylic (tơ vinylon), PE, PS, PP, PVC, PVA, PMMA, Teflon, PPF, cao su buna, cao su buna – S, cao su buna – N, cao su isoprene, cao su clopren, keo ure fomanđehit.
  + Nhân tạo: Tơ axetat, tơ visco, tơ nitrat (xenlulozơ nitrat).
 • Cấu trúc polime:
  + Phân nhánh: Amilopectin, glycogen,…
  + Không gian: Rezit (bakelit), cao su lưu hóa,
  + Không phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả các chất còn lại.
 • Monome được hình thành các polime trên:
  + Nilon-6: axit e-aminocaproic: H2N(CH2)5COOH.
  + Nilon-7: axit w-aminoenantoic: H2N(CH2)6COOH.
  + Lapsan: đồng trùng ngưng axit terephtalic p-HOOC-C6H4-COOH và etylenglycol C2H4(OH)2.
  + Nilon-6,6: đồng trùng ngưng axit ađipic HOOC-(CH2)4-COOH và hexamylenđiamin: H2N(CH2)6NH2.
  + Thủy tinh hữu cơ: trùng hợp monome: CH2=C(CH3)COOCH3.

Có thể bạn quan tâm:  Sự ăn mòn điện hóa – Hoá học lớp 12

Tơ capron thuộc loại nào?

Tơ capron là nilon-6 thuộc nhóm các polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng (và cả trùng hợp). Nó là một loại tơ tổng hợp

Tài liệu dưới đây tổng hợp các bài tập trắc nghiệm polime chọn lọc hay xuất hiện trong các đề thi. Mời các bạn tham khảo!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Lê Anh