17 Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm những gì? mới nhất

a) Phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí;

b) Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước;

c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

đ) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

e) Tiền nộp ngân sách nhà nước từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

g) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan;

h) Tiền chậm nộp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung liên quan

  • Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm gì?
  • Người nộp thuế có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?
  • Đề bài: Phân tích tác phẩm Tôi yêu em của Puskin
  • Phương pháp làm bài văn nghị luận
  • Trình bày những nét chính về tình hình Việt Nam trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  • Viết về lợi ích một loại cây mà em biết
  • Tại sao Vạn Lý Trường Thành không đưa vào Bảy kỳ quan thế giới?
READ:  Thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]