17 Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm gì? mới nhất

a) Tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

b) Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, trừ lĩnh vực thuế và hải quan;

d) Tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công từ việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí;

đ) Thu viện trợ;

e) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung liên quan

  • Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm những gì?
  • Người nộp thuế có những quyền và nghĩa vụ như thế nào?
  • Chứng minh rằng văn học của dân tộc luôn ca ngợi những ai biết thương người như thể thương thân và nghiêm khắc phê phán nhũng kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn.
  • Tú Uyên, Giáng Kiều
  • Soạn bài Luyện tập về lập luận phân tích (tác phẩm thơ)
  • Trong bài Sang năm con lên bảy tác giả muốn nói với con điều gì khi con lớn lên và từ giã tuổi ấu thơ?
  • Trình bày Cải tạo XHCN ở miền Bắc giai đoạn 1958 – 1960 – LSKT
READ:  Nội dung quản lý thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: 1 Trung bình: 1]