17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế như thế nào? mới nhất

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

READ:  Trách nhiệm của người nộp thuế là gì?

d) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân;

b) Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

d) Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

3. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế theo quy định.

Nội dung liên quan

  • Soạn bài Thái Phó Tô Hiến Thành
  • Nêu đặc điểm và phân loại công cụ chứng khoán phái sinh?
  • Hoàn cảnh ra đời và diễn biến cuộc khởi nghĩa 18 – 3 – 1871 và sự thành lập Công xã Pa-ri?
  • Việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện như thế nào?
  • Lý Ông Trọng hay là sự tích Thánh Chèm
  • Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Lịch Sử lớp 8
  • Thuyết minh về con trâu Việt Nam – Lớp 6
READ:  Thực tập, Chuyên đề, Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]