17 Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như thế nào? mới nhất

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi tổ chức lại doanh nghiệp thì thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức bị tách và đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức mới sau khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất.

Nội dung liên quan

  • Bài văn Thuyết minh về chiếc kính đeo mắt
  • Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra nhà nước là gì?
  • Trình bày phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á: – Lịch Sử lớp 8
  • Tìm hiều về gia đình ở Việt Nam – CSVHVN
  • Ôn thi đại học lịch sử – Bài 1: những chuyển biến mới về kinh tế – xã hội ở việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất
  • Tình huốn sư phạm: Học sinh không học thêm ở lớp của thầy
  • Soạn bài: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
READ:  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu ở đâu?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]