17 Hãy nêu một vài câu tục ngữ thành ngữ trong kho tang văn học dân gian Việt Nam thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam mới nhất

Một số sáng tác văn hóa dân giang sau đây thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam:

 1. Rang mỡ gà ai có nhà phải chống
 2. Đông tay hơn hay làm
 3. Xấu đều hơn tốt lõi
 4. én bay thấp mưa ngập bờ ao
 5. én bay cao mưa rào lại tạnh
 6. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
 7. Ghét của nào trời trao của đó
 8. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
 9. Giận cá chém thớt
 10. Gieo gió gặp bão
 11. Giọt máu đào hơn ao nước lã
 12. Học ăn, học nói học gói học mở
 13. Học đi đôi với hành
 14. Học thầy không tày học bạn
 15. Im lặng là vàng
 16. Khách đến nhà chẳng gà cũng vịt
 17. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 18. Khôn ba năm, dại một giờ
 19. Khôn ngoan hiện ra mạt
 20. Qùe quặt hiện ra chân tay
 21. Không nhờ dại chiệu
 22. Khôn từ rong trứng khôn ra
 23. Dại dẫu đến giá cũng dại
 24. Vừa ăn cướp vừa la làng
 25. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng
 26. Xây lúa thì khỏi bồng em
 27. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
READ:  Công nghiệp hoá ở miền Bắc giai đoạn 1961-1965 – LSKT

Nội dung liên quan

 • Câu tục ngữ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa… nói gì về bản sắc văn hóa Việt Nam ?
 • Phân tích thái độ ứng xử văn hóa của người Việt với môi trường xã hội thể hiện ở lĩnh vực văn hóa vật chất
 • Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa thuyết Âm dương Ngũ hành với sự hình thành các triết lý sống của con người
 • Ứng xử của người Việt với Phật giáo và vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần xưa và nay
 • Đặc trưng của văn hóa làng và tác động của nó đến sự hình thành lối sống và cách tư duy, ứng xử của người Việt truyền thống
 • Trình bày mối quan hệ giữa văn hóa làng với sự hình thành ý thức quốc gia dân tộc của người
 • Khái niệm đạo đức Nho giáo của Việt Nam khác gì so với ở Trung Hoa?
READ:  Câu thành ngữ ở bầu thì tròn ở ống thì dài có phải là sự thể hiện tính linh hoạt trong bản sắc văn hóa Việt Nam
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]