17 Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn trong nộp thuế là gì? mới nhất

Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực.

2. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ tư vấn cho cơ quan thuế về doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn và phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do cơ quan thuế chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho ngành thuế.

READ:  Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như thế nào?

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Nội dung liên quan

  • Câu 64. Khái niệm và quy chế pháp lý của nội thủy
  • Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật trong những năm gần đây có những thành tựu nào đáng chú ý? Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay?
  • Lịch sử 7 – Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
  • Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá
  • Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa
  • Trình bày khái niệm bản sắc văn hoá dân tộc
  • Kể về một ngày hội mà em biết
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]