17 Hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế là gì? mới nhất

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm sau đây:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất đàm phán, ký kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam là thành viên;

2. Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận song phương, đa phương với cơ quan quản lý thuế nước ngoài;

3. Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ với cơ quan quản lý thuế nước ngoài, các tổ chức quốc tế có liên quan. Trao đổi thông tin về người nộp thuế, thông tin về các bên liên kết với cơ quan thuế nước ngoài phục vụ công tác quản lý thuế đối với giao dịch liên kết;

READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức cá nhân khác trong nộp thuế là gì?

4. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam là thành viên bao gồm:

a) Đề nghị cơ quan quản lý thuế nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hỗ trợ thu thuế tại nước ngoài đối với các khoản nợ thuế tại Việt Nam mà người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp khi người nộp thuế không còn ở Việt Nam;

b) Thực hiện hỗ trợ thu thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế nước ngoài đối với các khoản nợ thuế phải nộp tại nước ngoài của người nộp thuế tại Việt Nam bằng biện pháp đôn đốc thu nợ thuế theo quy định của Luật này và phù hợp với thực tiễn quản lý thuế của Việt Nam.

Nội dung liên quan

  • Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự
  • Giao Long
  • Câu tục ngữ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa… nói gì về bản sắc văn hóa Việt Nam ?
  • Việc thực hiện các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào trong pháp luật đất đai?
  • Nêu cảm nhận về bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến
  • Em hãy tả cây có bóng mát mà em yêu thích
  • Nêu ý nghĩa nhan đề tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ quản lý thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]