17 Lợi ích của việc nghiên cứu môi trường marketing của doanh nghiệp là gì? mới nhất

Câu hỏi Marketing căn bản: Gọi tên các môi trường marketing của doanh nghiệp. Lợi ích của việc nghiên cứu môi trường marketing của doanh nghiệp là gì?

Các môi trường marketing của một doanh nghiệp bao gồm:

 • Môi trường vi mô: doanh nghiệp, nhà cung cấp, nhà trung gian, người sử dụng, đối thủ cạnh tranh và công chúng. Trong đó, doanh nghiệp còn được gọi là môi trường vi mô nội bộ.
 • Môi trường vĩ mô: môi trường kinh tế, nhân khẩu, tự nhiên, công nghệ, chính trị – pháp luật và môi trường văn hóa – xã hội.

Lợi ích của việc nghiên cứu môi trường marketing đối với một doanh nghiệp là:

 • Nhận dạng được những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp so với những đối thủ của nó
 • Nhận dạng được những xu thế của môi trường vi mô và môi trường vĩ mô và những tác động của những xu thế đó tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai
 • Xác định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động tốt hơn.
READ:  Tại sao nói Văn hóa tự biến đổi và phát triển?

Nội dung liên quan

 • Thế nào là thị trường ngách?
 • Cho thí dụ về các cách phân khúc thị trường?
 • Hãy cho một số thí dụ về sản phẩm hay dịch vụ?
 • Phân khúc là gì?
 • hành vi mua lặp lại không thay đổi về yêu cầu có gì khác với quá trình quyết định mua với kiểu hành vi mua cho nhiệm vụ mới?
 • Trình bày những điểm khác biệt trong hành vi mua của khách hàng công nghiệp so với hành vi mua của người tiêu dùng
 • Bạn kỳ vọng vai trò nào ở người chồng người vợ?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]