17 Mục Tiêu Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Công Tác Hoạch Định, Công Tác Quản Trị ? mới nhất

– Mục tiêu – nền tảng của hoạch định

– Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến mục tiêu lâu dài của tổ chức.

– Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có bởi hệ thống quản trị tại 1 thời điểm hoặc sau 1 thời gian nhất định.

– Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện 2 mặt :

+ Mặt tĩnh tại: khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của hoạch định, nhằm xây dựng hệ thống quản trị

+ Mặt động: khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài của tổ chức. Mục đích quản trị không còn là những điểm mốc cố định, mà phát triển kết quả mong đợi ngày càng cao hơn trên cơ sở xem xét các nguồn lực hiện có hoặc sẽ có của tổ chức. Với tính cách động này các mục tiêu giữ vai trò hết sức quan trọng đối với các tiến trình quản trị, quyết định toàn bộ diễn biến của tiến trình này.

READ:  So Với Trường Phái Khoa Học Của Taylor Thì Trường Phái Quản Trị Tổng Quát Của Henry Fayol Có Điểm Giống Và Khác Nhau?

 

Nội dung liên quan

  • Vấn đề phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?
  • Hợp đồng cho thuê lại lao động có những thỏa thuận về quyền và lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động có được không? Pháp luật quy định hợp đồng cho thuê lại lao động gồm những nội dung nào?
  • Soạn bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt – Lớp 7
  • Tại sao Nhật đảo chính Pháp?
  • Phân tích Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
  • Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ khi tiến hành “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam
  • Anh/ chị hãy nêu suy nghĩ của mình về sự biến đổi khí hậu và những thiên tai gần đây
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]