17 Nguyên tắc quản lý thuế như thế nào? mới nhất

1. Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.

2. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; áp dụng các nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và các nguyên tắc khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

READ:  Thuế là gì?

5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan và quy định của Chính phủ.

Nội dung liên quan

  • Viết một đoạn văn ngắn nói về cảnh biển vào buổi sáng
  • Bình giảng bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư
  • Em hãy viết bài văn thuyết minh về chiếc khăn quàng đỏ của đội viên
  • Việc công khai thủ tục hành chính về đất đai được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?
  • Nữ hành giành bạc
  • Bài văn nghị luận xã hội về Người phu quét đường vĩ đại
  • Phân tích truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]