17 Nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ quản lý thuế là gì? mới nhất

1. Thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý ngành và địa phương trong quản lý thuế.

2. Gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh trong trường hợp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định.

3. Báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về tình hình quản lý thuế theo yêu cầu.

Nội dung liên quan

  • Câu hỏi tự luận Chiến lược phát triển kinh tế xã hội
  • Lịch sử 7 – Ôn tập học kỳ 1
  • Đặc điểm tình hình và đường lối cách mạng abcxyz ở miền Bắc do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đề ra (9-1960)?
  • Vấn đề hiệu lực, điều kiện và thời điểm có hiệu lực của điều ước quốc tế
  • Suy nghĩ về bài thơ Ánh trăng
  • Hệ quả pháp lý của việc xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia hữu quan
  • Tả trường em sau buổi học
READ:  Nội dung quản lý thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]