17 Nhiệm vụ quyền hạn của ngân hàng thương mại trong nộp thuế là gì mới nhất

Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại:

1. Ngân hàng thương mại khi tham gia phối hợp thu thuế và thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có trách nhiệm sau đây:

a) Phối hợp với cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế; xử lý, đối soát dữ liệu về nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử;

b) Truyền, nhận thông tin chứng từ nộp thuế điện tử, chuyển tiền thanh toán các khoản thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

c) Hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử;

d) Bảo mật thông tin của người nộp thuế, người khai hải quan theo quy định của pháp luật.

READ:  Kế toán thống kê về thuế là gì?

2. Cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản.

3. Khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

4. Trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

5. Trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này nhưng người nộp thuế không nộp đúng thời hạn thì ngân hàng bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế trong phạm vi bảo lãnh.

READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thông tin báo chí trong nộp thuế là gì?

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Nội dung liên quan

  • Bài văn Tả cây phượng nơi sân trường
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Chàng ngốc được kiện
  • Chàng trai hiểu loài vật nói
  • Em hãy Tả một em bé mà em yêu thương
  • Câu 51: Các công ước quốc tế phổ biến về quyền con người mà VN ký kết hoặc tham gia?
  • Như thế nào gọi là dân số hoạt động?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]