17 Nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức cá nhân khác trong nộp thuế là gì? mới nhất

Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác:

1. Cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

2. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

3. Tố giác hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ phải giao hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung liên quan

  • Cuộc đời và sự nghiệp tác giả Nhà thơ Quang Dũng
  • Tại sao Đảng ta xác đinh phải chú trong phát triển kinh tế-xã hôi với tăng cường Quốc phòng-An ninh ở các vùng kinh tế trong điểm, vùng biển đảo và vùng biên giới ?
  • Hợp đồng cho thuê lại lao động có những thỏa thuận về quyền và lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động có được không? Pháp luật quy định hợp đồng cho thuê lại lao động gồm những nội dung nào?
  • Sống đẹp là gì?
  • 8 bước cơ bản giúp học sinh viết chính tả đúng đẹp
  • Em hãy nói về tác hại của rượu
  • Ngân hàng câu hỏi và đáp án tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 9)
READ:  Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn trong nộp thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]