17 Nội dung quản lý thuế là gì? mới nhất

Nội dung quản lý thuế:

1. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.

2. Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế.

3. Khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

4. Quản lý thông tin người nộp thuế.

5. Quản lý hóa đơn, chứng từ.

6. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế.

7. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

8. Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

10. Hợp tác quốc tế về thuế.

11. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Nội dung liên quan

  • Em hãy tả con gà trống mà em yêu thích
  • Nội dung, ý nghĩa các mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước ta?
  • Khảo dị sự tích chuột và mèo
  • Cảm nhận bài Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo
  • Soạn bài Luận điểm trong bài văn nghị luận
  • Giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế – xã hôi gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh
  • Em hãy tả con mèo của gia đình em
READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra nhà nước là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]