17 Thông báo khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh như thế nào? mới nhất

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan thì cơ quan thuế căn cứ vào thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo để thực hiện quản lý thuế.

READ:  Xây dựng lực lượng quản lý thuế là như thế nào?

3. Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn.

Nội dung liên quan

  • Tìm hiểu đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng
  • Cần hoàn tất thủ tục gì để được thôi làm tuyên truyền viên pháp luật?
  • [LSKT] Trình bày Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1976 – 1985
  • Khảo dị truyện cố tích Việt Nam Sự tích thành Lồi
  • Theo quy định của pháp luật, những trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất và việc thu hồi dựa trên những căn cứ nào?
  • Thơ tình – Tình Tuyệt Vọng
  • Nhận định của Đảng Cộng sản Việt Nam về bối cảnh quốc tế đối với phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong thời đại ngày nay?
READ:  Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn trong nộp thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]