17 Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như thế nào? mới nhất

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm toán nhà nước trong nộp thuế là gi?

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Nội dung liên quan

  • HÃY TẢ LẠI MỘT CON VẬT NUÔI ĐÁNG YÊU TRONG GIA ĐÌNH EM
  • Viết bài nghị luận xã hội về biến đổi khí hậu
  • Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật cổ tích mà em đã học
  • Lịch sử 7 – BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
  • Phân tích Vội vàng để thấy quan niệm sống của Xuân Diệu
  • Khái niệm và các bộ phần cấu thành chính sách kinh tế đối ngoại
  • Ma quỷ và linh hồn có tồn tại không ?
READ:  Thực tập, Chuyên đề, Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]