17 Thủ tục Khôi phục mã số thuế như thế nào? mới nhất

Khôi phục mã số thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây:

a) Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương;

b) Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

READ:  Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế trong nộp thuế là gì?

c) Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

3. Mã số thuế được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế thông báo khôi phục mã số thuế.

4. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế;

b) Các giấy tờ khác có liên quan.

Nội dung liên quan

  • TẬP LÀM VĂN 4 – TẢ ĐỒ VẬT – TẢ CÂY BÚT CHÌ CỦA EM
  • Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
  • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
  • Nghị luận Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo
  • Soạn bài Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi
  • Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản
  • Các biện pháp để nhập khẩu có hiệu quả
READ:  Điếu văn đọc trong lễ Truy điệu Thầy giáo
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]