17 Xây dựng lực lượng quản lý thuế là như thế nào? mới nhất

Xây dựng lực lượng quản lý thuế:

1. Lực lượng quản lý thuế được xây dựng trong sạch, vững mạnh; được trang bị và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

2. Công chức quản lý thuế là người có đủ điều kiện được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan quản lý thuế; được đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Chế độ phục vụ, chức danh, tiêu chuẩn, lương, chế độ đãi ngộ khác, cấp hiệu, trang phục của công chức quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức quản lý thuế để thực hiện chức năng quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

READ:  Những bài thơ về thân phân người con khi cha mẹ chia tay

Nội dung liên quan

  • Trình bày Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế là gì?
  • Phân tích cảnh ra khơi của “Đoàn thuyền đánh cá”
  • Phân tích câu nói “Học, học nữa, học mãi”
  • Hãy làm sáng tỏ ý kiến Nguyên Hồng là nhà văn của phụ nữ và trẻ em
  • [Dàn bài] Phân tích bức tranh tứ bình trong Việt Bắc của Tố Hữu
  • Cuộc đời và sự nghiệp Nhà thơ tác giả Nguyễn Trãi
  • Tổng hợp những bài văn hay lớp 5
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]