19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 34, Bài 17: Bội chung nhỏ nhất – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1.Kiến thức :HS hiểu được thế nào là BCNN của hai hay nhiều số.

 2.Kĩ năng : HS đi tìm BCNN bằng cách phân tích các số đó ra TSNT.

 3.Thái độ : Biết tìm BCNN của các số đôi một nguyên tố cùng nhau, của các số mà số lớn nhất chia hết cho các số còn lại.HS phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hai qui tắc tìm ƯCLN và BCNN.

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Bảng phụ 1 : Kiểm tra bài cũ

1/ Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số?

2/ Tìm B(4); B(6); BC(4; 6)

Bảng phụ 2 : So sánh hai qui tắc; bảng phụ 2 ghi bài cũ.

BCNN ƯCLN

1 / Phân tích các số ra TSNT

2/ Chọn ra các TSNT chung và riêng

3/ Lập tích các số đã chọn ,mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm 1/ Phân tích các số ra TSNT

2/ Chọn ra các TSNT chung

3/ Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

*GV đưa ra bảng phụ 1 và gọi HS lên bảng

 HS trình bày vào phần 1 của bảng

HS dưới lớp làm vào nháp.

GV gọi 1 HS nhận xét bài của bạn.

(?) Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(4;6)= ?

GV:giới thiệu bài mới HS trả lời và làm bài tập trên bảng phụ 1 .

HS lên bảng trình bày

-Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(4;6)= 12 Bài tập

B(4)={0;4;8;12;16;20; 24; }

B(6)={0;6;12;18;24; }

BC(4; 6)= {0;12;24; }

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
30Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 34, Bài 17: Bội chung nhỏ nhất – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 12	 Ngày soạn :27/10/2008
Tiết : 34	 Ngày dạy :29/10/2008
§17 . BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
I - MỤC TIÊU
 1.Kiến thức :HS hiểu được thế nào là BCNN của hai hay nhiều số.
 2.Kĩ năng : HS đi tìm BCNN bằng cách phân tích các số đó ra TSNT.
 3.Thái độ : Biết tìm BCNN của các số đôi một nguyên tố cùng nhau, của các số mà số lớn nhất chia hết cho các số còn lại.HS phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hai qui tắc tìm ƯCLN và BCNN.
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Bảng phụ 1 : Kiểm tra bài cũ 
1/ Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số?
2/ Tìm B(4); B(6); BC(4; 6)
Bảng phụ 2 : So sánh hai qui tắc; bảng phụ 2 ghi bài cũ.
BCNN
ƯCLN
1 / Phân tích các số ra TSNT
2/ Chọn ra các TSNT chung và riêng 
3/ Lập tích các số đã chọn ,mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm 
1/ Phân tích các số ra TSNT
2/ Chọn ra các TSNT chung 
3/ Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm 
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
*GV đưa ra bảng phụ 1 và gọi HS lên bảng 
 HS trình bày vào phần 1 của bảng
HS dưới lớp làm vào nháp.
GV gọi 1 HS nhận xét bài của bạn.
(?) Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(4;6)= ?
GV:giới thiệu bài mới 
HS trả lời và làm bài tập trên bảng phụ 1 .
HS lên bảng trình bày
-Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(4;6)= 12
Bài tập 
B(4)={0;4;8;12;16;20; 24;}
B(6)={0;6;12;18;24;}
BC(4; 6)= {0;12;24; }
HOẠT ĐỘNG 2 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
(GV trở lại với bài cũ để Xây dựng định nghĩa.)
* GV giới thiệu kí hiệu bội chung nhỏ nhất của 4 và 6.
?-Từ ví dụ trên em hãy cho biết BCNN của hai hay nhiều số là gì?
*GV cho HS nhắc lại.
?- Hãy cho biết mối quan hệ giữa BCNN(4; 6) và các BC(4;6) ?
?-Tìm BCNN(8; 1) = ?
 BCNN(4;6;1) = ? 
-So sánh BCNN(4;6) và BCNN(4;6;1)Þ Chú ý:
-HS viết kí hiệu bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 
-BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp bội chung của chúng.
-Ta có BC(4;6) chính là bội của BCNN(4,6)
B(8)= {0;8;16;}
B(1)= {1;2;;7;8;9;9,}
BC(8,1) = {0;8;..}
-BCNN(8;1)= 8
-BCNN(4;6;1)= BCNN(4;6)
-HS đọc chú ý/SGK
1 . Bội chung nhỏ nhất.
a/ Ví du 1 ï:Tìm BC(4;6)
BC(4; 6)= {0;12;24; }
Þ 12 gọi là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. 
* Kí hiệu : BCNN(4;6)= 12.
b/ Định nghĩa:(SGK - tr57)
c/ Nhận xét:(SGK - tr57)
BC(4;6)= B(BCNN(4;6))
d/ Chú ý:
BCNN(a; 1)= a
BCNN(a;b;)= BCNN(a;b)
Ví dụ:BCNN(8;1)= 8
BCNN(4;6;1)= BCNN(4;6)
HOẠT ĐỘNG 3 : TÌM BCNN BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH CÁC SỐ RA TSNT
Nêu ví dụ 2; tìm BCNN(8;18;30)
-Trước hết phân tích các số ra TSNT.
?-Để chia hết cho 8 thì BCNN(8;18;30) phải chứa thừa số nào? Với số mũ bao nhiêu?
?-Để chia hết cho cả 3 số 8;18;30 thì BCNN(8;18;30) phải chia hết cho các số nguyên tố nào? Với mỗi thừa số có số mũ bao nhiêu?
-GV cho HS lập tích các thừa số đã chọn. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất.
- BCNN(8;18;30)= 360.
-Thông qua ví dụ trên hãy rút ra các bước tìm BCNN.
?-Trở lại với ví dụ :Tìm BCNN(4;6)
 Bằng cách PT ra TSNT ?
?-Hai cách làm cho ta một kết quả. Các em thấy cách nào nhanh hơn? 
*GV cho HS làm ?1 
tìm BCNN(8;12) ; BCNN(5;7;8)
Chú ý so sánh 5.7.8 và 23.5.7
Þ chú ý.
Một HS lên bảng trình bày.
-Phải chứa TSNT 2;3;5 với số mũ lớn nhất 
-BCNN(8;18;30) phải chia hết cho các số nguyên tố 2;3;5. Với mỗi thừa số có số mũ lớn nhất 
-HS lập tích các thừa số đã chọn với số mũ lớn nhất. 23.32.5= 360
-HS rút ra các bước tìm BCNN
4= 22, 6=2.3
 BCNN(4;6)= 22.3=12
-BCNN(8;12)
-HS làm ?1 
Ta có 8= 23; 12= 22.3
 BCNN(8; 12)= 23.3=24
BCNN(5;7;8);
5=5 ;7=7 ; 8= 23
BCNN(5;7;8)= 23.5.7= 280 BCNN(12;16;48)=48
2. Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra TSNT
a/ Ví dụ 2 : Tìm: BCNN(8;18;30)
-Phân tích các số ra TSNT
8= 23
18= 2.32
30= 2.3.5
-Chọn ra các TSNT chung và riêng: 2;3;5.
-Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN phảitìm.
BCNN(8;18;30)= 360
b/ Các bước tìm BCNN.
 (SGK- tr58)
c/ Chú ý:
- Nếu ƯCLN(a;b)=1; ƯCLN(a;c)=1; ƯCLN(c;b)=1
thì BCNN(a;b;c)= a.b.c
- Nếu ba số a, b, c có a: b,a : c BCNN(a;b;c)= a
HOẠT ĐỘNG 4 : LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ
*GV đưa bảng phụ ghi sẵn hai qui tắc tìm ƯCLN và BCNN. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai qui tắc.
* GV cho HS làm bài 49/SGK/tr59
3 HS lên bảng trình bày.
* HS làm bài 49/SGK/tr59
a/ 60= 22.3.5; 280= 23.3.5.7
à BCNN(60;280)= 23.3.5.7=840
b/ 84= 22.3.7; 108= 22.33
à BCNN(84;108)= 22.33.7=756
c/ BCNN(13;15)= 195
Bài 149/SGK/tr59
a/ 60= 22.3.5; 280= 23.3.5.7
à BCNN(60;280)= 23.3.5.7=840
b/ 84= 22.3.7; 108= 22.33
à BCNN(84;108)= 22.33.7=756
c/ BCNN(13;15)= 195
HOẠT ĐỘNG 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
-Học thuộc quy tắc tìm BCNN
-BTVN : 150 ; 151/SGK/tr59

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 34.doc