19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 36: Luyện tập 2 – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I- MỤC TIÊU

1.Kiến thức : Rèn luyện kỹ năng tìm BCNN, BC của hai hay nhiều số.

 2.Kĩ năng : HS biết vận dụng BC và BCNN trong các bài toàn thực tế.

 3.Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi trình bày bài giải.

II-PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Bảng phụ.(ghi đề bài 195)

Bài 157(SGK – tr60): Hỏi An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật. Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Bài 1959SBT – tr25):Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa một người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : SỬA BÀI TẬP

*GV cho HS lên bảng sửa bài 156/SGK/tr59

Gọi 1 HS lên bảng trình bày

-Cho HS dưới lớp nhận xét.–> GV nhận xét cho điểm

* GV gọi 1 HS lên bảng sửa bài

157/SGK/tr59, đề bài ghi trên bảng phụ :

*GV hướng dẫn

(?) Các lượt trực nhật tiếp theo của An quan hệ như thế nào với 10?

(?) Các lượt trực nhật tiếp theo của Bách quan hệ như thế nào với 12?

(?)Số ngày lần cùng trực nhật tiếp theo quan hệ như thế nào với 10 và 12?

Cho HS tìm BCNN(10, 12)

(?)Vậy sau bao nhiêu ngày thì An và Bách cùng trựcnhật một ngày ? *HS sữa bài 156/SGK/tr59

*1 HS lên bảng sửa bài 157/SGK/tr59

– Là bội của 10

– Là bội của 12

-Là BCNN(10; 12)

-HS tìm BCNN(10, 12)

– Sau 60 ngày thì An và Bách cùng trựcnhật một ngày I- SỮA BÀI TẬP

Bài 165(SGK – tr59)

x :12, x :21, x :28

 x BC(12;21;28)

Và 150

Ta có 12= 22.3; 28= 22.7

21= 3.7

BCNN(12;21;28)=22.3.7= 84

BC(12;21;28)= 0; 84; 168; 252; 336;

Mà 150

Bài 157(SGK – tr59)

Gọi a là số ngày lặp lại lại hai bạn cùng trực nhật.

Số ngày lặp lại trực nhất của An là B(10)

 Số ngày lặp lại trực nhất của Bách là B(12)

 Số ngày lặp lại lại hai bạn cùng trực nhật

a= BCNN(10; 12)

ta có 10= 2.5; 12= 22.3

a= BCNN(10; 12)= 22.3.5= 60

Vậy sau 60 ngày thì An và Bách lại trực nhật cùng một ngày

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
33Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 36: Luyện tập 2 – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 12	 Ngày soạn :29/10/2008
Tiết : 36	 Ngày dạy :31/10/2008
LUYỆN TẬP 2
I- MỤC TIÊU
1.Kiến thức : Rèn luyện kỹ năng tìm BCNN, BC của hai hay nhiều số.
 2.Kĩ năng : HS biết vận dụng BC và BCNN trong các bài toàn thực tế.
 3.Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi trình bày bài giải.
II-PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Bảng phụ.(ghi đề bài 195)
Bài 157(SGK – tr60): Hỏi An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật. Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?
Bài 1959SBT – tr25):Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa một người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : SỬA BÀI TẬP 
*GV cho HS lên bảng sửa bài 156/SGK/tr59
Gọi 1 HS lên bảng trình bày
-Cho HS dưới lớp nhận xét.--> GV nhận xét cho điểm
* GV gọi 1 HS lên bảng sửa bài 
157/SGK/tr59, đề bài ghi trên bảng phụ :
*GV hướng dẫn 
(?) Các lượt trực nhật tiếp theo của An quan hệ như thế nào với 10?
(?) Các lượt trực nhật tiếp theo của Bách quan hệ như thế nào với 12?
(?)Số ngày lần cùng trực nhật tiếp theo quan hệ như thế nào với 10 và 12?
Cho HS tìm BCNN(10, 12)
(?)Vậy sau bao nhiêu ngày thì An và Bách cùng trựcnhật một ngày ?
*HS sữa bài 156/SGK/tr59
*1 HS lên bảng sửa bài 157/SGK/tr59
- Là bội của 10 
- Là bội của 12
-Là BCNN(10; 12)
-HS tìm BCNN(10, 12)
- Sau 60 ngày thì An và Bách cùng trựcnhật một ngày
I- SỮA BÀI TẬP
Bài 165(SGK - tr59)
x :12, x :21, x :28
 Þx Ỵ BC(12;21;28)
Và 150 < x, 300
Ta có 12= 22.3; 28= 22.7
21= 3.7 
ÞBCNN(12;21;28)=22.3.7= 84
ÞBC(12;21;28)= { 0; 84; 168; 252; 336; }
Mà 150<x< 300 Þx={ 168; 252}
Bài 157(SGK - tr59)
Gọi a là số ngày lặp lại lại hai bạn cùng trực nhật.
Số ngày lặp lại trực nhất của An là B(10)
 Số ngày lặp lại trực nhất của Bách là B(12)
à Số ngày lặp lại lại hai bạn cùng trực nhật
a= BCNN(10; 12)
ta có 10= 2.5; 12= 22.3
a= BCNN(10; 12)= 22.3.5= 60
Vậy sau 60 ngày thì An và Bách lại trực nhật cùng một ngày
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
* GV cho HS làm bài 195/SBT trên bảng phụ 
(?) Gọi số HS là a thì a có quan hệ như thế nào với các số 2;3;4;5;6 ?
à a-1 có quan hệ như thế nào với các số 2;3;4;5;6 ?
(?) Và a phải thoả mãn điều kiên gì?
(?) a-1 phải thoã mãn điều kiện gì?
(?) Để tìm BC(2;3;4;5;6) Ta thực hiện như thế nào ?
(?)a có quan hệ như thế nào với7 ?
-GV cho HS tìm BCNN(2;3;4;5;6) và BC(2;3;4;5;6) Þ Kết luận.
*HS cả lớp làm bài 195/SGK
+ a chia cho các số 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 đều dư 1
+ a-1 Ỵ BC(2;3;4;5;6)
- thoả mãn đ/k:100 £ a £ 150
-thoả mãn đ/k : 99 £ a-1 £ 149
-HS nêu cách tìm BCNN(2;3;4;5;6)
+ a chia hết cho 7
- HS tìm BCNN(2;3;4;5;6) và BC(2;3;4;5;6) Þ Kết luận
II- LUYỆN TẬP
Bài 195(SBT - tr25.)
Gọi số HS là a
Þ a-1Ỵ BC(2;3;4;5;6)
 và 99£ a-1£ 149
ta có 2=2; 3=3; 4= 22; 5=5
6= 2.3
Þ BCNN(2;3;4;5;6)
=22.3.5= 60
BC(2;3;4;5;6)= {0;60;120;180; 240; }
à a-1= 120 hay a= 121
ta thấy 121 : 7
-Vậy số HS là : 121.
HOẠT ĐỘNG 3 : CỦNG CỐ
*GV cho HS làm bài 158/SGK/tr59 theo hướng dẫn của giáo viên 
(?) Gọi số cây mỗi đội trồng được là a. Vậy a có quan hệ gì với 8 ; 9 ? 
(?) Số a phải thỏa mãn điều kiện gì ? à tính a
(?) Ta có aỴ BC(8 ; 9 ) = {0 ; 72 ; 144 ...}, a bằng bao nhiêu thì thỏa mãn điều kiện bài toán ?
*HS làm bài 158/SGK/tr59
- Số a Ỵ BC(8 ; 9)
- Số a phải thỏa mãn 
100 £ a£ 200 
-HS tìm được a= 144 thỏa mãn điều kiện bài tóan 
Bài 158(SGK - tr59)
Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a (cây)
Theo bài ra ta có aỴ BC(8;9) và 100 < a < 200 
ÞBC(8 ;9) = {0 ; 72 ; 144 ...}
Vậy a = 144 là số cây hai đội phải trồng 
HOẠT ĐỘNG 4 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Soạn 10 câu hỏi ôn tập chương I tr 61.
BTVN : Bài 159 ;163/SGK
 Bài 198 ;200;201 ;202 ; 203 ; 204 ;205/SBT.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 36.doc