19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I- MỤC TIÊU

 1.Kiến thức : HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là hai số nguyên âm

 2.Kĩ năng : Bước dầu biết được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của mot6 đại lượng .

 3.Thái độ :HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo Viên : Bảng phụ, trục số, thước thẳng .

 Bảng phụ : Điền dấu “>” ; “”>

a) (-2) + (-5) (-5)

b) (-10) (-3) + (-8)

c)(-6) + (-3) (-6)

d)(-9) + (-12) (-20)

· Học Sinh : Thước thẳng, trục số vẽ trên giấy, bảng nhóm

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 * Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ

 Thực hiện phép tính : a) 12 + 13 =

 b) =

 * Hoạt động 2 : Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 2.1 : CỘNG HAI SỐ NGUYÊN DƯƠNG

Nhìn trên trục số nếu di chuyển từ điểm 0 theo chiều mũi tên đến điểm +4 rồi tiếp tục di chuyển tiếp 2 đơn vị nữa đến +6. Vậy nhìn trên trục số (+4) + (+2) bằng bao nhiêu?

-Từ mô hình trục số vừa nêu GV cho HS làm một số VD

*GV nhấn mạnh : Cộng hai số nguyên dương chính là phép

cộng hai số tự nhiên.

HS : (+4) + (+2) = (+6)

-HS lên bảng thực hiện phép tính 1.Cộng hai số nguyên dương

* Ví dụ : Thực hiện phép tính

a) (+7) + (+8) = +15

b) b) (+4) + (+12) = +16

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
23Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 15	 Ngày soạn :17/11/2008
Tiết : 44	 Ngày dạy :19/11/2008
§4. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU 
I- MỤC TIÊU
 1.Kiến thức : HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là hai số nguyên âm 
 2.Kĩ năng : Bước dầu biết được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của mot6 đại lượng .
 3.Thái độ :HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.
II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo Viên : Bảng phụ, trục số, thước thẳng .
	Bảng phụ : Điền dấu “>” ; “<” vào ô trống 
a) (-2) + (-5) 	(-5)
b) (-10) (-3) + (-8) 
c)(-6) + (-3) (-6) 
d)(-9) + (-12) (-20)
Học Sinh : Thước thẳng, trục số vẽ trên giấy, bảng nhóm
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 * Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
	Thực hiện phép tính : a) 12 + 13 = 
	b) =
 * Hoạt động 2 : Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 
GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 2.1 : CỘNG HAI SỐ NGUYÊN DƯƠNG 
Nhìn trên trục số nếu di chuyển từ điểm 0 theo chiều mũi tên đến điểm +4 rồi tiếp tục di chuyển tiếp 2 đơn vị nữa đến +6. Vậy nhìn trên trục số (+4) + (+2) bằng bao nhiêu?
-Từ mô hình trục số vừa nêu GV cho HS làm một số VD
*GV nhấn mạnh : Cộng hai số nguyên dương chính là phép 
cộng hai số tự nhiên. 
HS : (+4) + (+2) = (+6) 
-HS lên bảng thực hiện phép tính 
1.Cộng hai số nguyên dương 
* Ví dụ : Thực hiện phép tính 
(+7) + (+8) = +15
b) (+4) + (+12) = +16
HOẠT ĐỘNG 2.2 : CỘNG HAI SỐ NGUYÊN ÂM 
(?)-Khi nhiệt độ giảm xuống 20C ta có thể nói nhiệt độ tăng bao nhiêu 0C ?
-Tương tự như cộng hai số nguyên dương. Hãy quan sát trục số và cho biết kết quả phép tính sau 
(-3) + (-2) = ?
-GV cho HS làm ?1
Tính và so sánh kết quả 
(-4) +(-5) = -9
|-4| + |-5| = 9
-Rút ra nhận xét gì kết quả hai phép tính ?
*Cho HS làm một số VD khác để từ đó HS tự rút ra quy tắc
-GV cho HS làm ?2
(?)-Nhận xét gì về tổng hai số nguyên dương? tổng hai số nguyên âm ?
-Tăng –20C
(-3) + (-2) = -5
-HS làm ?1
(-4) +(-5) = -9
|-4| + |-5| = 9
kq: là hai số đối nhau 
-HS phát biểu quy tắc 
-HS làm ?2
-1 HS lên bảng thực hiện 
(+37) + (+81) = (+118)
(-23) + (-17) = -40
–Tổng của hai số nguyên dương là 1 số nguyên dương, tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
2.Cộng hai số nguyên âm
* Ví du : ï (SGK-tr74)
* Nhận xét (SGK-tr74)
*Quy tắc : Muốn công hai số nguyên âm ta cộng hai GTTĐ của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được 
 * Hoạt động 3 : Củng cố 
	Giáo viên cho HS làm bài tập 23,24,25/SGK/tr75 tại lớp 
Bài 23(SGK-tr75) : Tính
a)2763 + 152 = 2915
b)(-7) + (-14) = -21
c)(-35) + (-9) = -(35+9) = - 44
Bài 24(SGK-tr75): Tính
a) (-5)+(-248)= -(5+248) = -253
b) 17 + |-33| = 17 + 33 = 50
c) |-37| + |+15| = 37 + 15 = 52
Bài 25(SGK-tr75)(hoạt động nhóm) : 
Điền dấu “>” ; “<” vào ô trống 
vào ô trống (Bảng phụ) 
a) (-2) + (-5) <	(-5)
b) (-10) > (-3) + (-8) 
c)(-6) + (-3) < (-6) 
d)(-9) + (-12) < (-20)
 * Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà 
Nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên âm, hai số nguyên dương]
BTVN : Bài 35;36;37;38;39;40;41/SBT ; Bài 26/SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 44.doc