19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 45, Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I- MỤC TIÊU

 1.Kiến thức : HS nắm vững cách cộng hai số nguyên khác dấu( phân biệt với cộng hai số nguyên cùng dấu)

 2.Kĩ năng :HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại lượng .

 3.Thái độ :Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biết diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học .

II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo Viên : Trục số; bảng phụ; phấn màu

 Bảng phụ : Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

-Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai GTTĐ của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) tồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có GTTĐ lớn hơn

· Học Sinh : Bảng nhóm, thước thẳng .

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 * Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ

 HS1 : Nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm .Chữa bài 26/SGK

 HS2 : Nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm ? Cho ví dụ?

 -Nêu cách tính GTTĐ của một số nguyên .Tính |+12| ; | 0 | ; | – 6 |

 * Hoạt động 2 : Bài mới

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
28Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 45, Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 15	 Ngày soạn :19/11/2008
Tiết : 45	 Ngày dạy :21/11/2008
§5. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU
I- MỤC TIÊU
 1.Kiến thức : HS nắm vững cách cộng hai số nguyên khác dấu( phân biệt với cộng hai số nguyên cùng dấu)
 2.Kĩ năng :HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại lượng .
 3.Thái độ :Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biết diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học .
II- PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo Viên : Trục số; bảng phụ; phấn màu
 Bảng phụ : Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu 
-Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0 
-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai GTTĐ của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) tồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có GTTĐ lớn hơn
Học Sinh : Bảng nhóm, thước thẳng .
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 * Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
	HS1 : Nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm .Chữa bài 26/SGK
	HS2 : Nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm ? Cho ví dụ?
	-Nâêu cách tính GTTĐ của một số nguyên .Tính |+12| ; | 0 | ; | - 6 |
 * Hoạt động 2 : Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 2.1 : HÌNH THÀNH QUY TẮC THÔNG QUA VÍ DỤ 
*GV nêu đưa ra ví dụ trên bảng phụ và yêu cầu HS tóm tắt đề bài 
?-Muốn biết nhiệt độ trong phòng ướp lạnh hôm qua là bao nhiêu ta làm như thế nào ?
?-Hãy dùng trục số để tìm kết quả phép tính 3 + (-6) = ?
?-Tính |+3| ; |-5| ; |-2| và 5 – 3= ?
?-So sánh GTTĐ của tổng và hiệu của hai GTTĐ ?
?-Dấu của tổng xác định như thế nào ?
-GV cho HS làm ?1 , y/c HS thực hiện trên trục số 
-Cho HS làm ?2
-HS tóm tắt đề bài 
Thực hiện tính 30C – 60C hoặc 
30C + (-60C)
-HS vẽ trục số và tính 
30C + (-60C) = -30C
|+3| = 3 ; |-5| = 5 ; |-2| = 2 
và 5 – 3= 2 
-GTTĐ của tổng bằng hiệu 2 GTTĐ 
-Dấu của tổng là dấu của số có GTTĐ lớn hơn 
-HS làm ?1 trên trục số
Kết quả (-3) + 3 = 0 
 (+3) + (-3) = 0
HS làm ?2 
a) 3 + (-6) = (-3)
 | -6| - | 3 | = 6 – 3 = 3 
Vậy 3 – (-6) = -(6 - 3) 
b) (-2) + (+4) = +2 +(4 – 2) = 2
Vậy (-2) + (+4) = +(4 – 2) = 2
1. Ví dụ
Nhiệt độ trong phòng ứơp lạnh vào buổi sáng là 30C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 50C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?
Giải :
 3 + (-6) = -3
Trả lời : Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh buổi chiều hôm đó là : -20C
HOẠT ĐỘNG 2.2 : QUY TẮC CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU 
?-Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng bao nhiêu ?
?-Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm như thế nào ?
?-GV đưa ra quy tắc trên bảng phụ và gọi HS nhắc lại nhiều lần 
-GV cho HS làm ?3
*GV cho HS làm Ví dụ /SGK
Củng cố: Cho HS làm bài 27/SGK
-Tổng hai số đối nhau bằng 0
-Ta tìm hiệu hai GTTĐ của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) tồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có GTTĐ lớn hơn
-HS nhắc lại quy tắc trên bảng phụ
-HS làm ?3 :Tính 
a)(-38) + 27 = -(|-38| - | 27 |) 
 = -(38 – 27) = 11
b)273 + (-123) = +(| 273 | - |-123|
 = +(273 – 123) = 150 
*HS làm Ví dụ /SGK
HS làm bài 27/SGK
Tính a) 26 + (-6) = 20 
(-75) + 50 = -15
80 + (-220) = -140
2.Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu 
* Quy tắc (SGK – tr76):
.
* Ví dụ 
(-273) + 55 = -(273 – 55) = - 218
Bài 27(SGK – tr76) 
26 + (-6) = 20 
(-75) + 50 = -15
 c) 80 + (-220) = -140
 * Hoạt động 3 : Củng cố 
	-Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu , khác dấu . So sánh hai quy tắc 
	-GV cho HS làm bài tập 28;30/SGK tại lớp theo nhóm 
Bài 28(SGK-tr76) : Tính
(-73) + 0 = 0 ; b) |-18| + (-12) = 6 ; c)102 + (-120) = -18
Bài 30(SGK-tr76) : So sánh
	a) 1763 + (-2) và 1763 Ta có 1763 + (-2) = 1761 .Vậy 1763 + (-2) < 1763
 b) (-105) + 5 và –105 . Ta có (-105) + 5 = -100 . Vậy (-105) + 5 > -105
 c) (-290) + (-11) và -29 . Ta có (-290) + (-11) = -301 .Vậy (-290) + (-11) < -29
 * Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà
Học thuộc quy tắc 
BTVN :- Bài 29/SGK/tr76 ; Bài 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 118 ; 119/SBT/tr68

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 45.doc