19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 48: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : HS biết vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên để tính đúng, tính nhanh các tổng, rút gọn biểu thức.

 2.Kĩ năng : Tiếp tục củng cố kĩ năng tìm số đối, tìm GTTĐ của một số nguyên, áp dụng quy tắc cộng, trừ các số nguyên vào bài tập thực tế.

 3. Thái độ : Có ý thức liên hệ với thực tiễn, rèn luyện tính sáng tạo của học sinh.

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên : Bảng phụ ghi các câu hỏi .

· Học sinh: Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ

HS1: Phát biểu các tính chất phép cộng các số nguyên, viết công thức. Chữa bài tập 37(a)

HS2: Chữa bài tập 39a/SGK và cho biết thế nào là hai số đối nhau? Cách tìm GTTĐ của một số nguyên ?

· Hoạt động 2 : Luyện tập

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 2: Dạng 1 – Tính tổng, tính nhanh

*Cho HS làm bài 60(a)/SGK

?-Có mấy cách thực hiện tổng này?

?-Em có thể nhóm các số hạng như thế nào?Vì sao

*Cho HS làm bài 42/SGK/tr79

– Gọi 1 HS lên bảng thực hiện

*HD: Những số nguyên nào có GTTĐ nhỏ hơn 10?

-Áp dụng tính chất kết hợp và cộng với số đối để tính .

*GV cho HS làm bài 63/SBT

-Gọi 1 HS lên bảng thực hiện

 *HS làm bài 60(a)/SGK

+Cộng từ trái sang phải

+Cộng các số dương, số âm rồi tính

+Nhóm hợp lí các số hạng

-Có thể nhóm vì các tổng này đều bằng 2.

*HS làm bài 42/SGK/tr79

– 1 HS lên bảng thực hiện

-9;-8; ;-1;0;1;2; ;9

*HS làm bài 63/SBT

1 HS lên bảng thực hiện

a) -11+y+7 = -4 + y

b) x + 22 +(-14) = x + 18

c) a + (-15) + 62 = a + 4 Bài 60(SBT – tr61): Tính

a) 5+(-7)+9+(-11)+13+(-15)

Bài 42(SSGK – tr79)

Tính tổng tất cả các số nguyên có GTTĐ nhỏ hơn 10.

x =-9;-8; ;-1;0;1;2; ;9

Tính tổng

Bài 63(SBT – tr61) :

Rút gọn biểu thức

-11+y+7 = -4 + y

b) x + 22 +(-14) = x + 18

c) a + (-15) + 62 = a + 4

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
37Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 48: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 16	 Ngày soạn :24/11/2008
Tiết : 48	 Ngày dạy :26/11/2008
LUYỆN TẬP 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : HS biết vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên để tính đúng, tính nhanh các tổng, rút gọn biểu thức.
 2.Kĩ năng : Tiếp tục củng cố kĩ năng tìm số đối, tìm GTTĐ của một số nguyên, áp dụng quy tắc cộng, trừ các số nguyên vào bài tập thực tế.
 3. Thái độ : Có ý thức liên hệ với thực tiễn, rèn luyện tính sáng tạo của học sinh.
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên : Bảng phụ ghi các câu hỏi .
Học sinh: Bảng nhóm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
HS1: Phát biểu các tính chất phép cộng các số nguyên, viết công thức. Chữa bài tập 37(a)
HS2: Chữa bài tập 39a/SGK và cho biết thế nào là hai số đối nhau? Cách tìm GTTĐ của một số nguyên ?
Hoạt động 2 : Luyện tập 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 2: Dạng 1 - Tính tổng, tính nhanh 
*Cho HS làm bài 60(a)/SGK
?-Có mấy cách thực hiện tổng này?
?-Em có thể nhóm các số hạng như thế nào?Vì sao 
*Cho HS làm bài 42/SGK/tr79
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện 
*HD: Những số nguyên nào có GTTĐ nhỏ hơn 10?
-Áp dụng tính chất kết hợp và cộng với số đối để tính .
*GV cho HS làm bài 63/SBT
-Gọi 1 HS lên bảng thực hiện 
*HS làm bài 60(a)/SGK
+Cộng từ trái sang phải 
+Cộng các số dương, số âm rồi tính 
+Nhóm hợp lí các số hạng
-Có thể nhóm vì các tổng này đều bằng 2.
*HS làm bài 42/SGK/tr79
- 1 HS lên bảng thực hiện 
-9;-8;;-1;0;1;2;;9
*HS làm bài 63/SBT
1 HS lên bảng thực hiện 
a) -11+y+7 = -4 + y
b) x + 22 +(-14) = x + 18
c) a + (-15) + 62 = a + 4 
Bài 60(SBT – tr61): Tính 
a) 5+(-7)+9+(-11)+13+(-15)
Bài 42(SSGK – tr79)
Tính tổng tất cả các số nguyên có GTTĐ nhỏ hơn 10.
x =-9;-8;;-1;0;1;2;;9
Tính tổng 
Bài 63(SBT – tr61) :
Rút gọn biểu thức 
-11+y+7 = -4 + y
b) x + 22 +(-14) = x + 18
c) a + (-15) + 62 = a + 4
HOẠT ĐỘNG 2.2 : Dạng 2 :Tìm x
*Cho HS làm bài 54/SGK
-Trong phép cộng muốn tìm số hạng chưa biết ta thực hiện như thế nào?
*Cho HS làm bài 87/SBT
-Tổng hai số nguyên bằng 0 khi nào?
-Hiệu hai số bằng 0 khi nào ?
-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 
*Cho HS làm bài 55/SGK theo nhóm trên phiếu học tập 
*HS làm bài 54/SGK
-Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết 
*HS làm bài 87/SBT
-Khi hai số đối nhau 
-Khi số bị trừ bằng số trừ 
- 2HS lên bảng thực hiện 
HS làm bài 55/SGK theo nhóm trên phiếu học tập
Bài 54(SGK – tr82): Tìm x biết 
a) 2 + x = 3 
 x = 3 – 2 
 x = 1
b) x + 6 = 0
 x = 0 +(– 6 )
 x = -6
c) x + 7 = 1 
 x = 1 + (-7)
 x = -6
Bài 87(SBT – tr65) :Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x nếu biết 
x + |x| = 0
x - |x| = 0 
-Giải-
a) x + |x| = 0 |x| = -x x < 0 
b) x - |x| = 0 |x| = x x > 0
HOẠT ĐỘNG 2.3 : Dạng 3 : Bài tập trắc nghiệm
Bài 55/SGK((phiếu học tập):Điền đúng, sai vào các câu sau. Cho VD minh hoạ
Hồng :”Có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ “. Đúng . Ví dụ : (-14) – (-19) =5
Hoa :”Không thể tìm được nguyên mà hiệu của chúng nhỏ hơn số bị trư”ø. Sai . Ví dụ 9 – 6 = 3 
Lan : “Có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số cả số bị trừ” Đúng . Ví dụ (-9) – (-12) = 3 
GV cho HS làm bài 56/SGK trên bảng phụ 
-GV hướng dẫn HS thao tác MTBT theo GV
*HS làm bài 56/SGK trên bảng phụ
-HS sử dụng MTBT theo HD của GV 
Bài 56(SGK – tr83):Sử dụng MTBT
160 – 733
53 – (-478) = 531
Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà 
- Ôn tập kiến thức cộng, trừ các số nguyên.
- BTVN:Bài 84;85;86;88/SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 48.doc