19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 50: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1.Kiến thức :Củng cố các quy tắc phép trừ, phép cộng các số nguyên.

 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng trừ hai số nguyên, biến phép “-“ thành phép “+”, thực hiện thành thạo phép cộng, kĩ năng tìm số hạng chưa biết của một tổng, thu gọn biểu thức.

 3.Thái độ :Hướng dẫn sử dụng MTBT để thực hiện phép trừ

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên : MTBT

· Học sinh: MTBT

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ

HS1: Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên, viết công thức tổng quát. Thế nào là hai số đối nhau?

Chữa bài tập 49/SGK

HS2:Chữa bài tập 52/SGK. Yêu cầu: tóm tắt bài toán, giải

· Hoạt động 2 : Luyện tập

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 2.1: DẠNG 1 – THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Cho HS làm bài 81/SBT

-Yêu cầu HS cùng GV xây dựng bài giải a) và b)

-Gọi 2 HS lên bảng trinh 2bày câu c) và d)

*Cho HS làm bài 83/SBT/tr61

-Gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu HS viết quá trình thực hiện giải

*Gv kiểm tra bài làmcủa HS

*HS làm bài 81/SBT

-2 HS lên bảng thực hiện tính câu c), d)

*HS làm bài 83/SBT/tr61

2 HS lên bảng thực hiện giải

(-1)-8=(-1)+(-8)=-9

(-7)-(-2)=(-7)+2=-5

5 – 7 = 5 + (-7) = -2

0 – 13 = 0 + (-13) = -13 Bài 81(SBT – tr64)

a) 8-(3-7)=8-(-4)=8+4=12

b)(-5)-(9-12)=(-5)-(-3)

=(-5)+3=-2

c) 7-(-9)-3=7+9+(-3)=13

d)(-3)+8-11=(-3)+8+(-11)=-6

Bài 83(SBT – tr61): Điền số thích hợp vào ô trống

a

-1

-7

5

0

b

8

-2

7

13

a-b

-9

-5

-2

-13

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
41Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 50: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 16	 Ngày soạn :26/11/2008
Tiết : 50	 Ngày dạy :28/11/2008
LUYỆN TẬP 
I – MỤC TIÊU 
 1.Kiến thức :Củng cố các quy tắc phép trừ, phép cộng các số nguyên.
 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng trừ hai số nguyên, biến phép “-“ thành phép “+”, thực hiện thành thạo phép cộng, kĩ năng tìm số hạng chưa biết của một tổng, thu gọn biểu thức.
 3.Thái độ :Hướng dẫn sử dụng MTBT để thực hiện phép trừ 
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên : MTBT
Học sinh: MTBT
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
HS1: Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên, viết công thức tổng quát. Thế nào là hai số đối nhau?
Chữa bài tập 49/SGK
HS2:Chữa bài tập 52/SGK. Yêu cầu: tóm tắt bài toán, giải
Hoạt động 2 : Luyện tập 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 2.1: DẠNG 1 - THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Cho HS làm bài 81/SBT
-Yêu cầu HS cùng GV xây dựng bài giải a) và b)
-Gọi 2 HS lên bảng trinh 2bày câu c) và d)
*Cho HS làm bài 83/SBT/tr61
-Gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu HS viết quá trình thực hiện giải 
*Gv kiểm tra bài làmcủa HS 
*HS làm bài 81/SBT
-2 HS lên bảng thực hiện tính câu c), d) 
*HS làm bài 83/SBT/tr61
2 HS lên bảng thực hiện giải 
(-1)-8=(-1)+(-8)=-9
(-7)-(-2)=(-7)+2=-5
5 – 7 = 5 + (-7) = -2
0 – 13 = 0 + (-13) = -13
Bài 81(SBT – tr64)
a) 8-(3-7)=8-(-4)=8+4=12
b)(-5)-(9-12)=(-5)-(-3)
=(-5)+3=-2
c) 7-(-9)-3=7+9+(-3)=13
d)(-3)+8-11=(-3)+8+(-11)=-6
Bài 83(SBT – tr61): Điền số thích hợp vào ô trống
a
-1
-7
5
0
b
8
-2
7
13
a-b
-9
-5
-2
-13
HOẠT ĐỘNG 2.2 : DẠNG 2 - TÌM x
*GV cho HS làm bài 54/SGK
?-Trong phép cộng muốn tìm số hạng chưa biết khi biết tổng ta thực hiện tìm như thế nào?
*HS làm bài 54/SGK
-Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết 
Bài 54(SGK – trs82): Tìm x biết 
a) 2 + x = 3 
 x = 3 – 2 
 x = 1
b) x + 6 = 0 
 x = 0 – 6 
 x = -6 
*Cho HS làm bài 87/SBT/tr65
?-Hiệu hai số bằng 0 khi nào?
?-Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là 1 số như thế nào?
?-Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là 1 số như thế nào?
*HS làm bài 87/SBT/tr65
-Số bị trừ bằng số trừ hay khi hai số đối nhau
-Là một số bằng số đối của nó(s nguyên dương) 
-Bằng chính nó 
c) x + 7 = 1 
 x = 1 – 7 
 x = -6
Bài 87(SBT – tr65): Có thể kết luận gì về dấu của hai số nguyên x nếu biết :
x + |x| = 0 
x - |x| = 0 
-Giải-
a) x + |x| = 0 |x|= -x x<0
b) x - |x| = 0 |x| = x x>0
HOẠT ĐỘNG 2.3 : DẠNG 3 - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
*Gv cho HS làm bài 55/SGK theo nhóm trên phiếu học tập 
*HS làm bài 55/SGK theo nhóm trên phiếu học tập
Dạng 3:bài tập trắc nghiệm Điền đúng saivào các khẳng định sau. Cho VD(Phiếu học tập )
Hồng :”Có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ” Đúng . VD : (-14) – (-19) = 5 
Hoa :”Không thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng nhỏ hơn số bị trừ .Sai .VD : 9 – 6 = 3 
Lan:”Có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ” Đúng . VD : (-9) – (-12) = 3 
HOẠT ĐỘNG 2.4 : DẠNG 4 - SỬ DỤNG MTBT
*GV đưa bài 56/SGK lên bảng phụ. Yêu cầu HS thao tác MTBT theo GV.
*HS sử dụng MTBT theo HD của GV 
Dạng 4 : Sử dụng MTBT
Sử dụng MTBT tính
169 – 733 = -564
53 – (-478) = 513 
Hoạt động 3 : Dặn dò 
-Ôn tập quy tắc cộng, trừ số nguyên.
-BTVN: Bài 84;85;86;88/SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 50.doc