19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 52: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1.Kiến thức :Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số hạng vào trong dấu ngoặc)

 2.Kĩ năng : Học sinh biết dùng dấu ngoặc để tính tổng đại số một cách hợp lí và nhanh nhất

 3.Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tính khoa học.

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu.

Bảng phụ : Điền dấu “x” vào ô thích hợp

Câu Đúng Sai

1) 90 – (90 + 56) = 90 – 90 + 56 = 0 + 56 = 56

2) (35 – 67) + 67 = 35 – 67 + 67 =0 + 35 = 35

3) (-145)+(-230+145) = (-145) + 230 – 145 =230

4)10+(-30)+70+(-50)=(10+70)-{(-30)+(-50)}=0

· Học sinh : Bảng nhóm

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ

HS1 : Phát biểu quy tắc dấu ngoặc và làm bài tập 89a,c/SBT

HS2 : Làm bài 91/SGT/tr65

Bài 89(SBT – tr65): Tính tổng

a) (-24)+6+10+24={(-24)+24}+(6+10)= 0+ 16 = 16

c) (-3) + (-350) + (-7) + 350 ={(-3) + (-7)}+{(-350) + 350}= (-10) + 0 =(-10)

Bài 91(SBT – tr65):Tính nhanh

a) (5674 – 97) – 5674= (5674 – 5674) – 97= 0 – 97 = -97

b) (-1075) – (29 – 1075)= (-1075) – 29 + 1075 ={ (-1075) + 1075} – 29 = 0 – 29 = -29

· Hoạt động 2 : Luyện tập

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
35Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 52: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 17	 Ngày soạn : 01/12/2008
Tiết : 52	 	 Ngày dạy : 03/12/2008
LUYỆN TẬP 
I – MỤC TIÊU 
 1.Kiến thức :Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số hạng vào trong dấu ngoặc)
 2.Kĩ năng : Học sinh biết dùng dấu ngoặc để tính tổng đại số một cách hợp lí và nhanh nhất 
 3.Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tính khoa học.
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu.
Bảng phụ : Điền dấu “x” vào ô thích hợp 
Câu 
Đúng 
Sai 
1) 90 – (90 + 56) = 90 – 90 + 56 = 0 + 56 = 56 
2) (35 - 67) + 67 = 35 – 67 + 67 =0 + 35 = 35
3) (-145)+(-230+145) = (-145) + 230 – 145 =230
4)10+(-30)+70+(-50)=(10+70)-{(-30)+(-50)}=0
Học sinh : Bảng nhóm 
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
HS1 : Phát biểu quy tắc dấu ngoặc và làm bài tập 89a,c/SBT
HS2 : Làm bài 91/SGT/tr65
Bài 89(SBT – tr65): Tính tổng 
a) (-24)+6+10+24={(-24)+24}+(6+10)= 0+ 16 = 16 
c) (-3) + (-350) + (-7) + 350 ={(-3) + (-7)}+{(-350) + 350}= (-10) + 0 =(-10)
Bài 91(SBT – tr65):Tính nhanh
a) (5674 – 97) – 5674= (5674 – 5674) – 97= 0 – 97 = -97
b) (-1075) – (29 – 1075)= (-1075) – 29 + 1075 ={ (-1075) + 1075} – 29 = 0 – 29 = -29
Hoạt động 2 : Luyện tập 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ 
 GHI BẢNG 
*GV cho HS làm bài 57/SGK theo nhóm 
- Gọi đại diện nhóm làm nhanh nhất trình bày bài làm 
?-Hai số đối nhau có tổng bằng bao nhiêu?
*Gv cho HS làm bài 58/SGK 
*GV hướng dẫn học sinh rút gọn
-Nhóm các số hạng là số và thực hiện tính 
?-Câu a) các số hạng bằng số có tổng bằng bao nhiêu ?
?-Câu b) các số hạng bằng số có tổng bằng bao nhiêu ?
 *Gv cho HS làm bài 59/SGK
-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện, mỗi học sinh làm một câu 
*GV cho HS làm bài tập trên bảng phụ :
HS làm bài 57/SGK theo nhóm
-Đại diện nhóm làm nhanh nhất trình bày bài làm 
-Bằng 0
-HS làm bài 58/SGK
-HS làm bài theo hướng dẫn của giáo viên 
- Câu a) có tổng bằng 
{22 + (-14) + 52}= 60 
- Câu b) có tổng bằng 
{(-90) – 10 + 100} = 0 
-HS làm bài 59/SGK
-2 HS lên bảng thực hiện tính 
Học sinh làm bài tập trên bảng phụ 
Bài 57(SGK – tr85):Tính tổng 
a) (-17) + 5 + 8 + 17
= {(-17)+17} + (5 + 8)
= 0 + 13 = 13
b) 30 + 12 + (-20)+ (-12)
= {30 +(- 20)} + {(12 + (-12)}
= 10 + 0 = 10 
Bài 58(SGK – tr85)
Đơn giản biểu thức 
a) x + 22 + (-14) + 52
= x + {22 + (-14) + 52}
= x + 60
b) (-90) – (p + 10) + 100
(-90) – p – 10 + 100 
= {(-90) – 10 + 100} – p
= 0 – p = -p 
Bài 59(SGK – tr85)
Tính nhanh các tổng sau 
a) (2736 - 75) - 2736
=( 2736 – 2736) – 75 
= 0 – 75 
= - 75 
b) (-2002) – (57 – 2002)
= (-2002) – 57 + 2002
= {(-2002) + 2002}– 57
= 0 – 57 
= - 57 
Bài tập :Điền dấu “x” vào ô thích hợp (Bảng phụ)
Câu 
Đúng 
Sai 
1) 90 – (90 + 56) = 90 – 90 + 56 = 0 + 56 = 56 
x
2) (35 - 67) + 67 = 35 – 67 + 67 =0 + 35 = 35
x
3) (-145)+(-230+145) = (-145) + 230 – 145 =230
x
4)10+(-30)+70+(-50)=(10+70)-{(-30)+(-50)}=0
x
?-Vì sao câu 1),3),4) sai ?
*GV nhấn mạnh quy tắc dấu ngoặc để cho HS tránh mắc sai lầm khi thực hiện bỏ dấu ngoặc 
*Gv cho HS làm bài 60/SGK
-HS trả lời 
-HS làm bài 60/SGK 
Bài 60(SGK – tr85) 
Bỏ dấu ngoặc rồi tính 
a) (27 + 65)+(346 – 27 - 65)
=27 + 65 + 346 – 27 – 65
= (27 - 27) + (65 – 65) + 346
= 0 + 0 + 346 = 346
b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17)
= 42 – 69 + 17 – 42 – 17 
= (42 – 42) + (17 – 17) – 69
= 0 + 0 – 69 = -69
Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà 
Xem lại các bài tập đã giải .
Soạn các câu hỏi và làm bài tập ôn tập học kì I theo đề cương ôn tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 52.doc