19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 52: Ôn tập học kỳ (tiết 3) – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1.Kiến thức :Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số hạng vào trong dấu ngoặc)

 2.Kĩ năng : Học sinh biết dùng dấu ngoặc để tính tổng đại số một cách hợp lí và nhanh nhất

 3.Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tính khoa học.

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu

Bảng phụ

Bài tập 1 : Tính nhanh các tổng sau

a) (-267 – 476) + 267

b) (3456 – 51) + (-3456 – 49 )

c) 290 +

d)

Bài tập 2 : Tìm x biết

a) (20 – x) + (12 – 20) = 46

b) 35 – (18 – x)= 67

· Học sinh : Bảng nhóm

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ

Phát biểu quy tắc dấu ngoặc và làm bài tập 89b,d/SBT

Bài 89(SBT – tr65): Tính tổng

b) 15 + 23 + (-25) + (-23)

 =

= -10 + 0

= -10

d) (-9) + (-11) + 21 + (-1)

=

= -10 + 10

= 0

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
40Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 52: Ôn tập học kỳ (tiết 3) – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 18	 Ngày soạn : 8/12/2008
Tiết : 52’’	 	 Ngày dạy : 10/12/2008
ÔN TẬP HỌC KÌ (Tiết 3) 
I – MỤC TIÊU 
 1.Kiến thức :Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số hạng vào trong dấu ngoặc)
 2.Kĩ năng : Học sinh biết dùng dấu ngoặc để tính tổng đại số một cách hợp lí và nhanh nhất 
 3.Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tính khoa học.
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu
Bảng phụ
Bài tập 1 : Tính nhanh các tổng sau 
a) (-267 – 476) + 267 
b) (3456 – 51) + (-3456 – 49 )
c) 290 + 
d) 
Bài tập 2 : Tìm x biết 
(20 – x) + (12 – 20) = 46 
35 – (18 – x)= 67 
Học sinh : Bảng nhóm 
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
Phát biểu quy tắc dấu ngoặc và làm bài tập 89b,d/SBT
Bài 89(SBT – tr65): Tính tổng 
b) 15 + 23 + (-25) + (-23)
 = 
= -10 + 0
= -10 
d) (-9) + (-11) + 21 + (-1) 
= 
= -10 + 10 
= 0
 Hoạt động 2 : Luyện tập 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ 
 GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 2.1 : Bài 90(SBT - tr65)
* Gv cho HS làm bài 90/SBT/tr65
(?) Em thực hiện đơn giản biểu thức như thế nào ?
HS làm bài 90/SBT/tr65
- Nhóm các số hạng là số với nhau và thực hiện tính.
Bài 90(SBT – tr65): Đơn giản biểu thức 
a) x + 25 + (-17) + 63 
= x + =x + 71
b) (-75) - (p + 20) + 95 
= (-75) – p – 20 + 95 
= =-p 
HOẠT ĐỘNG 2.2 : Bài 92(SBT - tr65)
*GV cho HS làm bài 92/SBT theo nhóm 
- Gọi đại diện nhóm làm nhanh nhất trình bày bài làm 
(?) Nhận xét gì về 2 số đã cho khi tổng bằng 0 ? 
HS làm bài 92/SBT/tr65 theo nhóm
-Đại diện nhóm làm nhanh nhất trình bày bài làm 
-Hai số có tổng bằng 0 là hai số đối nhau 
Bài 92(SBT – tr65):Bỏ dấu ngoặc rồi tính 
a) (18 + 29) + (158 – 18 - 29)
= 18 + 29 + 158 – 18 – 29 
= (18 – 18) + (29 – 29) + 158 
= 158 
b) (-1075) – (29 – 1075 + 71) 
= (-1075) – 29 + 1075 – 71 
=-(29+71) =-100
HOẠT ĐỘNG 2.3 : Bài tập 1
- GV cho HS làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm 
- GV gọi đại diện nhóm làm nhanh nhất lên bảng trình bày bài làm. 
HS làm bài tập trên bảng phụ theo nhóm 
c) =290+ 
=(290 – 290) +(453 – 453) 
= 0 + 0 = 0 
d) =
=(-34 + 34) –(453 – 100) 
= 0 – 353 = -353
Bài tập 1 (bảng phụ) 
Tính nhanh các tổng sau 
c) =290+ 
=(290 – 290) +(453 – 453) 
= 0 + 0 = 0 
d) =
=(-34 + 34) –(453 – 100) 
= 0 – 353 = -353 
HOẠT ĐỘNG 2.4 : Bài tập 2 
* GV cho HS làm bài tập 2 trên bảng phụ 
(?) Em thực hiện tìm x như thế nào ?
- GV gọi 1 HS phát biểu quy tắc dấu ngoặc 
- HS làm bài tập 2 trên bảng phụ
- Aùp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc và thực hiện rút gọn sau đó thực hiện phép tính tìm x. 
- HS phát biểu quy tắc dấu ngoặc.
Bài tập 2 (Bảng phụ) :Tìm x biết
a) (20 – x) + (12 – 20) = 46 
 20 – x + 12 – 20 = 46 
 12 – x = 46 
 x = 12 – 46 
 x = - 34 
b) 35 – (18 – x)= 67
 35 – 18 + x = 67 
 17 + x = 67 
 x = 67 – 17 
 x = 50 
Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà 
Xem lại các bài tập đã giải .
Soạn các câu hỏi và làm bài tập ôn tập học kì I theo đề cương ôn tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 52”.doc