19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 66: Ôn tập chương II – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Ôn tập cho học sinh khái niệm về tập Z các số nguyên. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên và các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.

 2.Kĩ năng : Học sinh vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về so sánh số nguyên, thực hiện phép tính, bài tập về giá trị tuyệt đối, số đối của số nguyên.

 3.Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, khả năng tư duy lô gíc, tổng hợp.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ .

Bảng phụ

Tính chất phép cộng Tính chất phép nhân

1) a + b = b + a

2) (a + b) + c = a + (b + c)

3) a + 0 = 0 + a = a

4) a + (-a) = 0 1) a . b = b . a

2) (a . b) . c = a . (b . c)

3) a . 1 = 1 . a = a

a.(b + c) = ab + ac

· Học sinh : Bảng nhóm, làm các câu hỏi ôn tập

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Ôn tập

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1.1 : ÔN TẬP KHÁI NIÊM VỀ TẬP Z, THỨ TỰ TRONG Z

?-Hãy viết tập hợp Z các số nguyên. Vậy tập Z gồm những số nào?

?-Viết số đối của số nguyên a?

?- Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương?số nguyên âm? số 0 hay không?Cho VD

?-Gía trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? Nêu quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên?

?-Giá trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương? nguyên âm? số 0?

*Yêu cầu HS chữa bài 107/SGK -HS viết tập hợp Z

-Tập hợp Z bao gồm các số nguyên âm, nguyên dương và số 0

– Số đối của số nguyên a là (-a)

-HS trả lời và cho VD

Số đối của 5 là (-5)

Số đối của (+4) là 9-4)

Số đối của 0 là 0

-HS trả lời

-HS trả lời

HS chữa bài 107/SGK I. ôn tập khái niêm về tập Z, thứ tự trong Z

1) Z =

2)a) Số đối của số nguyên a là (-a)

b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương, là số nguyên âm, số 0.

c) Số 0 bằng số đối của nó

3) a) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.

*Quy tắc

b) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên dương, số 0.

Bài 107(SGK – tr98)

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
34Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 66: Ôn tập chương II – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 22	 Ngày soạn : 10/01/2009
Tiết : 66	 Ngày dạy : 12/01/2009
ÔN TẬP CHƯƠNG II 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Ôn tập cho học sinh khái niệm về tập Z các số nguyên. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên và các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.
 2.Kĩ năng : Học sinh vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về so sánh số nguyên, thực hiện phép tính, bài tập về giá trị tuyệt đối, số đối của số nguyên.
 3.Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, khả năng tư duy lô gíc, tổng hợp.	
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ .
Bảng phụ 
Tính chất phép cộng
Tính chất phép nhân
1) a + b = b + a 
2) (a + b) + c = a + (b + c) 
3) a + 0 = 0 + a = a 
4) a + (-a) = 0 
1) a . b = b . a 
2) (a . b) . c = a . (b . c) 
3) a . 1 = 1 . a = a 
a.(b + c) = ab + ac 
Học sinh : Bảng nhóm, làm các câu hỏi ôn tập 
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Ôn tập 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1.1 : ÔN TẬP KHÁI NIÊM VỀ TẬP Z, THỨ TỰ TRONG Z
?-Hãy viết tập hợp Z các số nguyên. Vậy tập Z gồm những số nào?
?-Viết số đối của số nguyên a?
?- Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương?số nguyên âm? số 0 hay không?Cho VD 
?-Gía trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? Nêu quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên?
?-Giá trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương? nguyên âm? số 0?
*Yêu cầu HS chữa bài 107/SGK
-HS viết tập hợp Z
-Tập hợp Z bao gồm các số nguyên âm, nguyên dương và số 0 
- Số đối của số nguyên a là (-a)
-HS trả lời và cho VD
Số đối của 5 là (-5)
Số đối của (+4) là 9-4) 
Số đối của 0 là 0 
-HS trả lời 
-HS trả lời 
HS chữa bài 107/SGK
I. ôn tập khái niêm về tập Z, thứ tự trong Z
1) Z = 
2)a) Số đối của số nguyên a là (-a) 
b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương, là số nguyên âm, số 0.
c) Số 0 bằng số đối của nó 
3) a) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.
*Quy tắc 
b) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên dương, số 0.
Bài 107(SGK – tr98)
-Gọi HS lên bảng làm câu a, b 
-GV hướng dẫn HS quan sát trục số trả lời câu c) 
* GV cho HS trả lời miệng bài 109/SGK 
?-Nêu cách so sánh 2 số nguyên âm, 2 số nguyên dương, số nguyên âm với số 0, với số nguyên dương.
-HS lên bảng chữa câu a, b 
a 0
b = {b{ = {-b{ > 0 ; -b > 0 
HS trả lời miệng bài 109/SGK
-HS trả lời 
HOẠT ĐỘNG 1.2 : ÔN TẬP CÁC PHÉP TOÁN TRONG Z 
?-Trong tập Z, có những phép toán nào luôn thực hiện được ?
-Hãy phát biểu các quy tắc : Cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu . Cho ví dụ 
* Chữa bài 110/SGK
-Hãy phát biểu quy tắc trừ số nguyên acho số nguyên b. Cho ví dụ . 
-Cho HS làm bài 11/SGK
*Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 116, 117/SGK 
*GV đưa ra bài giải sau : 
a) (-7)3.24 = (-21) . 8 = -168 
b) 54 . (-4)2 = 20 . (-8) = -160
?-Hỏi đúng hay sai? Giải thích 
?-Phép cộng trong Z có những tính chất gì? Phép nhân trong Z có những tính chất gì? 
- Gv đưa ra bảng phụ ghi các tính chất của phép cộng và phép nhân trong Z.
Trong tập Z những phép toán luôn thực hiện được là cộng, trừ, nhân, nâng lên luỹ thừa.
-HS phát biểu quy tắc và lấy ví dụ minh hoạ.
-HS làm bài 110/SGK
a – b = a + (-b) 
Ví dụ : 9 – 12 = 9 + (-12) = -3 
-HS làm bài 11/SGK
2 HS lên bảng thực hiện 
-HS hoạt động nhóm làm bài 116, 117/SGK
-Bài giải sai vì luỹ thừa là tích các thừa số bằng nhau. 
-HS trả lời 
II. Ôn tập các phép toán trong Z
Bài 110(SGK – tr99)
a – đúng b – đúng 
c – sai d – đúng 
Bài 11(SGK – tr99)
Tính các tổng sau 
a) [(-13) + (-15)] + (-8)
= (-28) + (-8) = -36
b) 500 – (-200) – 210 – 100 
= 500+200+(-210)+(-100)= 390
c) –(-129) + (-119) – 301 + 12
= 129 + (-119) + (-301)+12= -279
d) 777 – (-111) – (-222) + 20
= 777 + 111 + 222 + 20 = 1130
Bài 116(SGK – tr99): Tính 
a) (-4).(-5).(-6) = (-120)
b) (-3+6).(-4) = -12
c) (-3 – 5) . (-3 + 5) = -8 . 2 = -16
d) (-5 – 13) : (-6) = (-18) : (-6) = 3
Bài 117(SGK – tr99): Tính 
a) (-7)3 . 24 = (-343) . 16 = -5488
b) 54.(-4)2 = 625 . 16 = 10000
Hoạt động 2 : Dặn dò 
Ôn tập các quy tắc cộng, trừ, nhân các số nguyên, quy tăc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên .
BTVN : Bài 161; 162; 163; 165/SBT/tr75,76; Bài 115; 118; 120/SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 66.doc