19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 66: Ôn tập chương II (tiết 1) – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU

– Ôn tập cho HS khái niệm về tập Z các số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng trừ nhân chia các số nguyên; các tính chất của phép cộng , phép nhân các số nguyên

– Vận dụng các tính chất trên vào giải các bài tập

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM VỀ TẬP Z, THỨ TỰ TRONG Z (20p)

– Hãy viết tập Z các số nguyên?

Tập Z gồm những phần tử nào?

– Cho số nguyên a viết số đối của a?

cho ví dụ?

– Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?

Nêu quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của số nguyên a?

Cho VD?

Vậy giá trị tuyệt đối của số nguyên a là một số như thế nào?

Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm

 bài 107 SGK

Nêu cách so sánh 2 số nguyên âm; nguyên dương ; số nguyên âm với số 0; với số dương?

áp dụng làm bài 109 SGK Z =

– Tập Z gồm số nguyên âm ; nguyên dương ; số 0

– a Z số đối của a là -a

Quy tắc lấy giá trị tuyết đối của số nguyên a

 a nếu a 0

 =

 – a nếu a

Bài 107SGK

c) a 0

 b = = > 0; -b

 

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
24Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 66: Ôn tập chương II (tiết 1) – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2010
Tiết: 66 ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiết1)
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập cho HS khái niệm về tập Z các số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc cộng trừ nhân chia các số nguyên; các tính chất của phép cộng , phép nhân các số nguyên
- Vận dụng các tính chất trên vào giải các bài tập
II. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: ÔN TẬP CÁC KHÁI NIỆM VỀ TẬP Z, THỨ TỰ TRONG Z (20p)
- Hãy viết tập Z các số nguyên?
Tập Z gồm những phần tử nào?
- Cho số nguyên a viết số đối của a?
cho ví dụ?
- Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? 
Nêu quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của số nguyên a?
Cho VD?
Vậy giá trị tuyệt đối của số nguyên a là một số như thế nào?
Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm
 bài 107 SGK
Nêu cách so sánh 2 số nguyên âm; nguyên dương ; số nguyên âm với số 0; với số dương?
áp dụng làm bài 109 SGK
Z = 
- Tập Z gồm số nguyên âm ; nguyên dương ; số 0
- a Z số đối của a là -a
Quy tắc lấy giá trị tuyết đối của số nguyên a
 a nếu a0
 = 
 - a nếu a < 0
Bài 107SGK
c) a 0
 b = = > 0; -b < 0
Hoạt động 2: ÔN TẬP CÁC PHÉP TOÁN TRONG Z ( 22p)
- Trong Z có các phép toán nào được thực hiện?
- Phát biểu các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu? Cho ví dụ
- Làm bài 110 a;b SGK
- Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên?
Cho ví dụ?
- Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu?
Cho ví dụ?
Chú ý: (-) + (-) = (-)
 (-) .(-) = (+)
Làm bài 110c;d SGK
Cho HS họat động nhóm làm bài 111 SGK
Tương tự làm bài 116 và 117 SGK
Phép cộng và phép nhân trong Z có những tính chất gì?
Viết các tính chất dưới dạng tổng quát?
áp dụng tính chất trên làm bài tập 119 SGK
Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu; khác dấu
Bài 110a;b SGK
Đ
Đ
Quy tắc trừ hai số nguyên
a – b = a + (-b)
Quy tắc nhân hai số nguyên
Cách xác định dấu của tích
(+).(+) = (+)
(-).(-) = ( +)
(+).(-) = (-).(+) = ( - )
Bài 110c;d SGK
Sai
Đúng
Bài 111 SGK
a)-36 c) -279
b) 390 d) 1130
Bài 116 SGK
-120
-12
-16
3
Bài 117 SGK
-5488
10000
Tính chất của phép cộng và phép nhân số nguyên
phép cộng
 phép nhân
a + b = b + a
(a + b) +c = a+(b +c )
a + 0 = 0 + a = a
a + (-a) = 0
a(b + c) = ab + ac
a.b = b.a
(a.b)c = a ( b.c)
a.1 = 1.a = a
a(b + c) = ab + ac
Bài 119 SGK
30
-117
-130
Hoạt động 3 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2p)
- Ôn tập lại các tính chất đã học
- Ôn lại quy tắc chuyển vế ; bỏ nhoặc; bội ước của số nguyên
- Làm các bài tập 161 đến 168 SBT; 115;118;120 SGK
- Tiết sau tiếp tục ôn tập

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 66.doc