19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 67: Ôn tập chương II (tiết 2) – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

– Tiếp tục cũng cố các phép toán tronh Z; quy tắc dấu ngoặc; chuyển vế; bội ước của các số nguyên

– Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính; tính giá trị biểu thức; tìm x; tìm bội và ước của một số nguyên

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10p)

HS1: phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu; khác dấu

 Làm bài tập 162 a;c SBT

HS2: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu

 Làm bài tập 168a;cSBT

Hoạt động2: LUYỆN TẬP (30p)

Dạng 1. Thực hiện phép tính

Bài 1: tính

a) 215 + (-38) – (-58) – 15

b) 231 + 26 – ( 209 + 26 )

5. (-3)2 – 14 . (-8) + ( -40)

Ta áp dụng quy tắc dấu ngoặc và thứ tự thực hiện phép tính để làm bài tập này?

 Bài 114

Gọi 2 học sinh lên bảng trình bài

Giáo viên đưa ra dạng 2: Tìm x

Học sinh chữa bài 118

Giáo viên nhận xét điều chỉnh và nhắc lại kiến thức về quy tắc chuyển vế tìm số chưa biết trong phép nhân

Giáo viên đưa ra bài 115 SGK lên bảng phụ

Học sinh trình bày

Nhận xét và nhắc lại kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số nguyên

Đưa ra bài 112 trên bảng phụ

Học sinh đọc đề ra và suy nghĩ cách giải.

Cho học sinh tìm a và thử lại.

HS thử lại

a = -5  2a = -10

a = -10 = -5 – 10 = – 15

2a – 5 = -10 – 5 = 15

Đưa ra bài 113 trên bảng phụ học sinh trình bày

Giáo viên gợi ý cách làm: Tìm tổng của 9 số ( = 9)

Tìm tổng mỗi dòng hoặc mỗi cột: (9 :3 ) = 3

Tìm ô trống của dòng cuối ( -1)

Ô trống cột cuối ( -2), rồi đến các ô còn lại

Dạng 3. Bội bà ước của một số nguyên

HS trình bày miệng – GV ghi bảng

a, Tìm tất cả các ước của – 12

b, Tìm 5 bội của 4

Bài 120 SGK

Có bao nhiêu tích ab

Có bao nhiêu tích > o ;

Có bao nhiêu tích là bội của 6

Có bao nhiêu tích là ước của 20

 Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài 1: a) 220

 b) 22

 c) 117

Bài 114 SGK

a, x = -7 ; -6 ;-5 ;- .; 6 ; 7 .

Tổng = ( – 7) + ( – 6 ) + + 6 + 7

=  (- 7) + 7  = (-6) + 6  + .= 0

b, x = -5 ; -4 ; 1 ; 2; 3

Tổng = ( – 5 ) + (-4) + .+ 2 +3

 (- 5) + (-4)  + (-3) + 3  + .= – 9

Dạng 2: Tìm x

Bài 118: Tìm số nguyên x biết

a, 2x -35 = 15

2x = 50

x = 25

b, x = – 5

c, x = -1

d, 4x – (-7) = 27

4x = 27 – 7

4x = 20

x = 5

Bài 115

a, a =  5

b, a = 0

c, không có số a nào

Thoả mãn: {a}  0

d, = 5  a =  5

e, = 2  a  2

Bài 112

a – 10 = 2a – 5

– 10 + 5 = 2a – a

 a = – 5

Bài 113 SGK

2 3 -2

-3 1 5

4 -1 0

Dạng 3: Bội và ước của một số nguyên.

a) Các ước của -12 là:

 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) 5 bội của 4 là

 0; 4; 8

Bài 120 SGK

 b

 –

a -2 4 -6 8

3 -6 12 -18 24

-5 10 -20 30 -40

7 -14 28 -42 56

a) có 12 tích b

b) có 6 tích dương và 6 tích âm

c) bội của 6 là: -6;10;-18;24;30;-42

d) Ước của 20 là: 10; -20

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
20Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 67: Ôn tập chương II (tiết 2) – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2010.
Tiết: 67 ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiết2)
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục cũng cố các phép toán tronh Z; quy tắc dấu ngoặc; chuyển vế; bội ước của các số nguyên
- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính; tính giá trị biểu thức; tìm x; tìm bội và ước của một số nguyên
II. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10p)
HS1: phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu; khác dấu
 Làm bài tập 162 a;c SBT
HS2: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu
 Làm bài tập 168a;cSBT
Hoạt động2: LUYỆN TẬP (30p)
Dạng 1. Thực hiện phép tính
Bài 1: tính
215 + (-38) - (-58) – 15
231 + 26 – ( 209 + 26 )
5. (-3)2 – 14 . (-8) + ( -40)
Ta áp dụng quy tắc dấu ngoặc và thứ tự thực hiện phép tính để làm bài tập này?
 Bài 114
Gọi 2 học sinh lên bảng trình bài
Giáo viên đưa ra dạng 2: Tìm x
Học sinh chữa bài 118
Giáo viên nhận xét điều chỉnh và nhắc lại kiến thức về quy tắc chuyển vế tìm số chưa biết trong phép nhân
Giáo viên đưa ra bài 115 SGK lên bảng phụ
Học sinh trình bày
Nhận xét và nhắc lại kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Đưa ra bài 112 trên bảng phụ
Học sinh đọc đề ra và suy nghĩ cách giải.
Cho học sinh tìm a và thử lại.
HS thử lại
a = -5 Þ 2a = -10
a = -10 = -5 - 10 = - 15
2a - 5 = -10 - 5 = 15
Đưa ra bài 113 trên bảng phụ học sinh trình bày
Giáo viên gợi ý cách làm: Tìm tổng của 9 số ( = 9) 
Tìm tổng mỗi dòng hoặc mỗi cột: (9 :3 ) = 3
Tìm ô trống của dòng cuối ( -1)
Ô trống cột cuối ( -2), rồi đến các ô còn lại
Dạng 3. Bội bà ước của một số nguyên
HS trình bày miệng - GV ghi bảng
a, Tìm tất cả các ước của - 12
b, Tìm 5 bội của 4
Bài 120 SGK
Có bao nhiêu tích ab
Có bao nhiêu tích > o ; < o
Có bao nhiêu tích là bội của 6
Có bao nhiêu tích là ước của 20
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: a) 220
 b) 22
 c) 117
Bài 114 SGK
a, x = -7 ; -6 ;-5 ;-..; 6 ; 7 .
Tổng = ( - 7) + ( - 6 ) + + 6 + 7
= [ (- 7) + 7 ] = [(-6) + 6 ] +.= 0
b, x = -5 ; -4 ;1 ; 2; 3
Tổng = ( - 5 ) + (-4) +.+ 2 +3
[ (- 5) + (-4) ] + [(-3) + 3 ] +.= - 9
Dạng 2: Tìm x
Bài 118: Tìm số nguyên x biết
a, 2x -35 = 15
2x = 50
x = 25
b, x = - 5
c, x = -1
d, 4x - (-7) = 27
4x = 27 - 7
4x = 20
x = 5
Bài 115
a, a = ± 5
b, a = 0
c, không có số a nào
Thoả mãn: {a} ³ 0
d, = 5 Þ a = ± 5
e, = 2 Þ a ± 2
Bài 112
a - 10 = 2a - 5
- 10 + 5 = 2a - a
 a = - 5
Bài 113 SGK
2
3
-2
-3
1
5
4
-1
0
Dạng 3: Bội và ước của một số nguyên.
Các ước của -12 là: 
1; 2; 3; 4; 6; 12
5 bội của 4 là
 0; 4; 8
Bài 120 SGK
 b
 -
a
-2
4
-6
8
3
-6
12
-18
24
-5
10
-20
30
-40
7
-14
28
-42
56
có 12 tích b
có 6 tích dương và 6 tích âm
bội của 6 là: -6;10;-18;24;30;-42
Ước của 20 là: 10; -20
Hoạt động3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2p)
- Ôn lại các kiến thức đã học
- Nắm vững các quy tắc và tính chất 
- Chuẩn bị tiết sau làm bài kiểm tra 45 phút

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 67.doc