19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 69, Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1.Kiến thức : Học sinh thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6.

 2.Kĩ năng : Viết được các phân số mà tử và mẫu là các số nguyên. Thấy được số nguyên cũng được coi là phân số với mẫu là 1.

 3.Thái độ : Biết dùng phân số để biểu diễn một nội dung thực tế.

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Giáo viên : Bảng phụ

· Học sinh : Bảng nhóm, ôn tập khái niệm phân số ở tiểu học.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Bi mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1.1 : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

-Em hãy lấy ví dụ thực tế trong đó phải dùng phân số để biểu thị.

– Phân số còn có thể coi là thương của phép chia 3 chia cho ?- Tương tự (-3) chia cho 4 thì thương bằng bao nhiêu?

?-Vậy là thương của phép chia nào?

*GV khẳng định : Cũng như đều là các phân số

?-Vậy thế nào là một phân số ?

?-So sánh khái niệm phân số đã học ở tiểu học, em thấy khái niệm phân số được mở rộng như thế nào?

?-Điều kiện gì không thay đổi?

-Yêu cầu học sinh nhắc lại dạng tổng quát của phân số. -HS lấy ví dụ

(-3) chia cho 4 thì thương bằng

-là thương của phép chia (-2) cho (-3)

-Phân số có dạng

-Ở tiểu học phân số có dạng

-Mẫu khác 0

-Học sinh nhắc lại dạng tổng quát của phân số. 1. Khái niệm phân số

* Tổng quát : Người ta gọi

là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số ( mẫu) của phân số.

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
41Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 69, Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 23	 Ngày soạn : 31/01/2009
Tiết : 69	 Ngày dạy : 02/02/2009
Chương III . PHÂN SỐ 
§1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
I – MỤC TIÊU 
 1.Kiến thức : Học sinh thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học ở tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6.
 2.Kĩ năng : Viết được các phân số mà tử và mẫu là các số nguyên. Thấy được số nguyên cũng được coi là phân số với mẫu là 1.
 3.Thái độ : Biết dùng phân số để biểu diễn một nội dung thực tế.
II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên : Bảng phụ
Học sinh : Bảng nhóm, ôn tập khái niệm phân số ở tiểu học.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1.1 : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 
-Em hãy lấy ví dụ thực tế trong đó phải dùng phân số để biểu thị.
- Phân số còn có thể coi là thương của phép chia 3 chia cho ?- Tương tự (-3) chia cho 4 thì thương bằng bao nhiêu?
?-Vậy là thương của phép chia nào?
*GV khẳng định : Cũng như đều là các phân số
?-Vậy thế nào là một phân số ?
?-So sánh khái niệm phân số đã học ở tiểu học, em thấy khái niệm phân số được mở rộng như thế nào?
?-Điều kiện gì không thay đổi?
-Yêu cầu học sinh nhắc lại dạng tổng quát của phân số.
-HS lấy ví dụ 
(-3) chia cho 4 thì thương bằng 
-là thương của phép chia (-2) cho (-3) 
-Phân số có dạng 
-Ở tiểu học phân số có dạng 
-Mẫu khác 0 
-Học sinh nhắc lại dạng tổng quát của phân số.
1. Khái niệm phân số 
* Tổng quát : Người ta gọi 
là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số ( mẫu) của phân số.
HOẠT ĐỘNG 1.2 : VÍ DỤ 
?-Hãy cho ví dụ về phân số? Cho biết tử và mẫu của phân số đó ? 
-GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ khác dạng tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu, là hai số nguyên cùng dấu, từ bằng 0 
*Gv cho HS làm ?2 trên bảng phụ : Trong các cách viết sau đây 
Ta có là một phân số, mà =4
?-Vậy mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số hay không? Cho ví dụ? 
-GV nêu nhận xét/SGK
-HS tự lấy ví dụ về phân số theo yêu cầu của giáo viên.
HS làm ?2 và trả lời trước lớp, giải thích theo dạng tổng quát của phân số.
 Là những phân số 
-Mọi số nguyên đều viết được dưới dạngphân số với mẫu số bằng 1 
-HS đọc nhận xét/SGK
2.Ví dụ 
là những phân số.
?2 Bảng phụ 
Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?
* Nhận xét : Số nguyên a có thể viết là 
Hoạt động 2 : Củng cố 
- GV dưa bài tập 1 trên bảng phụ, yêu cầu học sinh gạch chéo trên hình.
- Cho HS hoạt động nhóm làm bài 2(a,c) bài 3(b,d) bài 4/SGK 
- Gv kiểm tra bài làm của các nhóm.
Bài 1(SGK – tr5) : a) của hình chữ nhật 	;	b) của hình vuông 
Bài 2(SGK – tr6) :a) 
Bài 3(SGK – tr6) : 
Bài 4(SGK – tr6) : 
Hoạt động 3 : Dặn dò 
Học thuộc dạng tổng quát của của phân số.
BTVN : Bài 2(b,d),4,5/SGK/tr6 . Bài 1, 2, 3, 4, 7/SBT/tr4
Ôn tập về phân số bằng nhau(ở tiểu học), lấy ví dụ về phân số bằng nhau.
Tự đọc phần “có thể em chưa biết”

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 69.doc