19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 70, Bài 2: Phân số bằng nhau – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I .MỤC TIU

1.Kiến thức : HS nhận biết được thế no l 2 phn số bằng nhau .

2.Kỹ năng :HS nhận dạng được cc phn số bằng nhau v khơng bằng nhau , lập được cc cặp phn số bằng nhau từ 1 đẳng thức tích.

3.Thi độ : Gio dục tính cẩn thận , chính xc

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

· Gio vin : Bảng phụ,thước thẳng

· Học sinh : Bảng nhĩm, thước thẳng

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

· Hoạt động 1 : Kiểm tra bi cũ

– Thế no l phn số ?chữa bi tập bi 4 (tr4-SBT)

Bi 4(SBT – tr4):Viết cc php chia sau dưới dạng phn số

· Hoạt động 2 : Bi mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ GHI BẢNG

HỌAT ĐỘNG 2.1 :ĐỊNH NGHĨA

– GV đưa 2 hình vẽ trn bảng phụ : cĩ 1 ci bnh hình chữ nhật

(phần đậm l phần lấy đi )

?-Hỏi mỗi lần lấy đi bao nhiu phần ci bnh ? Nhận xt gì về 2 phn số trn ? Vì sao ?

-ở lớp 5 ta đ học 2 phn số bằng nhau .Nhưng với cc phn số cĩ tử v mẫu l cc số nguyn , ví dụ v

-Lm thế no để nhn biết được 2 phn số ny cĩ bằng nhau hay khơng ? Đĩ l nội dung bi hơm nay .sau đĩ GV ghi đề bi ln bảng

?-Nhìn cặp phn số = em cĩ nhận xt gì về tích 1.6 v 2.3?

? -Hy lấy ví dụ khc về 2 phn số bằng nhau v kiểm tra nhận xt ny

?-Vậy phn số khi no ?

điều ny vẫn đng với cc phn số cĩ tử , mẫu l cc số nguyn.

– GV yu cầu HS đọc định nghĩa SGK

+Lần 1 lấy đi ci bnh

+ Lần 2 lấy đi ci bnh

-Tích 1.6 = 2.3

-HS tự lấy ví dụ hai phn số bằng nhau v kiểm tra

-Khi a . d = b . c

-HS pht biểu định nghĩa hai phn số bằng nhau

 1.Định nghĩa

Ta cĩ =

Nhận xt : 1.6 = 2.3

* Định nghĩa : Hai phn số v bằng nhau nếu a.d = b.c

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
38Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 70, Bài 2: Phân số bằng nhau – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 23	 Ngày soạn : 01/02/2009
Tiết : 70	 Ngày dạy : 03/02/2009
§2 . PHÂN SỐ BẰNG NHAU
I .MỤC TIÊU 
1.Kiến thức : HS nhận biết được thế nào là 2 phân số bằng nhau .
2.Kỹ năng :HS nhận dạng được các phân số bằng nhau và không bằng nhau , lập được các cặp phân số bằng nhau từ 1 đẳng thức tích.
3.Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận , chính xác
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
Giáo viên : Bảng phụ,thước thẳng 
Học sinh : Bảng nhóm, thước thẳng 
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
Thế nào là phân số ?chữa bài tập bài 4 (tr4-SBT)
Bài 4(SBT – tr4):Viết các phép chia sau dưới dạng phân số 
Hoạt động 2 : Bài mới 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 
GHI BẢNG 
HỌAT ĐỘNG 2.1 :ĐỊNH NGHĨA
- GV đưa 2 hình vẽ trên bảng phụ : có 1 cái bánh hình chữ nhật 
á 
(phần đậm là phần lấy đi )
?-Hỏi mỗi lần lấy đi bao nhiêu phần cái bánh ? Nhận xét gì về 2 phân số trên ? Vì sao ?
-ở lớp 5 ta đã học 2 phân số bằng nhau .Nhưng với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên , ví dụ và 
-Làm thế nào để nhân biết được 2 phân số này có bằng nhau hay không ? Đó là nội dung bài hôm nay .sau đó GV ghi đề bài lên bảng 
?-Nhìn cặp phân số = em có nhận xét gì về tích 1.6 và 2.3?
? -Hãy lấy ví dụ khác về 2 phân số bằng nhau và kiểm tra nhận xét này 
?-Vậy phân số khi nào ?
điều này vẫn đúng với các phân số có tử , mẫu là các số nguyên.
- GV yêu cầu HS đọc định nghĩa SGK
+Lần 1 lấy đi cái bánh
+ Lần 2 lấy đi cái bánh
-Tích 1.6 = 2.3
-HS tự lấy ví dụ hai phân số bằng nhau và kiểm tra 
-Khi a . d = b . c
-HS phát biểu định nghĩa hai phân số bằng nhau 
1.Định nghĩa
Ta có =
Nhận xét : 1.6 = 2.3 
* Định nghĩa : Hai phân số và bằng nhau nếu a.d = b.c
HỌAT ĐỘNG 2.2: CÁC VÍ DỤ
?- Căn cứ vào định nghĩa trên xét xem và có bằng nhau không ?
- Cho HS làm ?1 ; ?2
* GV hướng dẫn HS làm ví dụ 2 trên bảng 
- Yêu cầu HS họat động nhóm làm bài tập sau : tìm x biết 
- 2HS lên bảng làm
- HS dưới lớp làm vào vở
-HS làm ví dụ 2 trên bảng theo hướng dẫn của GV 
- HS họat động nhóm
 -2.6 = x.3 x = -4
2 . Các ví dụ
* Ví dụ 1 : = 
Vì (-3).(-8) = 6.4 = 24
* Ví dụ 2 : 
 x.21 = 6.7
 x = 
Hoạt động 3 : Củng cố 
-Hai phân số khi nào ?
-Cho HS làm các bài tập 6,7/SGK/tr8 theo nhóm
Bài 6(SGK – tr8)Tìm các số nguyên x, y biết 
Bài 79SGK – tr8)
Hoạt động 4 : Dặn dò 
Nắm vững định nghĩa 2 phân số bằng nhau .
Làm các bài tập 7cd,10/8,9-SGK-
Bài 9,10,11,12,13,14/4,5 – SBT-
Ôn tập tính chất cơ bản của phân số .

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 70.doc