19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 71, Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:HS nắm vững tính chất cơ bản của phân số

 2. Kỹ năng: Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để giải 1 số bài tập đơn giản , để viết 1 phân số có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương

 3. Thái độ : Bước đầu có khái niệm về số hữu tỷ

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ.

· Học sinh : Bảng nhóm.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

-HS 1: Thế nào là 2 phân số bằng nhau ? Viết dạng tổng quát .

Điền số thích hợp vào ô trống :

;

-HS2:chữa bài tập 11,12/SBT/tr5

– GV cho HS nhận xét , cho điểm 2 HS được kiểm tra – HS1:lên bảng phát biểu và viết dạng tổng quát

+ Làm bài tập :để lại kết quả giải bài mới

-HS2:lên bảng chữa bài 11,12/SBT-để lại kết quả bài 11 giảng bài mới Bài 11(SBT – tr5)

Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương

 Bài 129SBT – tr5)

Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 2 . 36 = 8 . 9

Các cặp phân số bằng nhau

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
26Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 71, Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 23 	 Ngày soạn: 10/02/2007
Tiết : 71	 Ngày dạy: 12/02/2007
§3 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
I - MỤC TIÊU
 1. Kiến thức:HS nắm vững tính chất cơ bản của phân số
 2. Kỹ năng: Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để giải 1 số bài tập đơn giản , để viết 1 phân số có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương
 3. Thái độ : Bước đầu có khái niệm về số hữu tỷ
II - CHUẨN BỊ
Giáo viên : Bảng phụ.
Học sinh : Bảng nhóm.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
-HS 1: Thế nào là 2 phân số bằng nhau ? Viết dạng tổng quát .
Điền số thích hợp vào ô trống :
; 
-HS2:chữa bài tập 11,12/SBT/tr5 
- GV cho HS nhận xét , cho điểm 2 HS được kiểm tra
- HS1:lên bảng phát biểu và viết dạng tổng quát 
+ Làm bài tập :để lại kết quả giải bài mới 
-HS2:lên bảng chữa bài 11,12/SBT-để lại kết quả bài 11 giảng bài mới
Bài 11(SBT – tr5)
Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương 
 Bài 129SBT – tr5)
Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 2 . 36 = 8 . 9
Các cặp phân số bằng nhau 
HOẠT ĐỘNG 2 : NHẬN XÉT 
- GV chỉ vào bài tập HS1 và bài 11 HS2 đã chữa để nêu vấn đề :dựa vào định nghĩa 2 phân số bằng nhau ,ta đã biến đổi1 phân số đã cho thành 1 phân số bằng nó mà tử và mẫu đã thay đổi.Ta cũng có thể làm được điều này dựa trên tính chất cơ bản của phân số Giáo viên ghi đề bài lên bảng
?- Ta có .Em hãy nhận xét :ta đã nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với bao nhiêu để được phân số thứ 2 ? Rút ra nhận xét ?
?- Có .Em hãy nhận xét :ta đã chia cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với bao nhiêu để được phân số thứ 2 ?
?-Nhận xét gì về quan hệ của (-2) với (-4) và (-12)?
?-Rút ra nhận xét ?
- Dựa vào nhận xét trên các em hãy làm ?1
- Yêu cầu HS làm miệng ?2
- HS :ta đã nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với (-3) để được phân số thứ 2.
- Nhân xét : nếu ta nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.
- HS :ta đã chia cả tử và mẫu của phân số thứ nhất cho (–2) để được phân số thứ 2.
- Ta có (-2) là1 ước chung của (-4) và (-12)
-Nhận xét : nếu ta chia cả tử và mẫu của phân số với cùng một ước chung của chung thì ta được 1 phân số bằng phân số đã cho 
- 3 HS lên bảng làm ?1
-HS dưới lớp làm vào vở
- HS đứng tại chỗ trả lời?2
1 . Nhận xét
Ta có nhận xét 
?1Giải thích vì sao 
Vì 
HOẠT DỘNG 3:TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
?-Qua nhận xét và bài tập vừa làm em hãy rút ra tính chất cơ bản của phân số ?
- GV nhấn mạnh điều kiện của số nhân , số chia trong công thức.
?-Từ ta có thể giải thích phép biến đổi trên dựa vào tính chất cơ bản của phân số như thế nào ?
- Yêu cầu HS làm ?3
- GV viết lên bảng phân số viết các phân số bằng phân số 
?- Có bao nhiêu phân số bằng phân số ?
- Gọi 1 HS đọc chú ý/SGK/tr10 
- HS phát biểu tính chất cơ bản của phân số như SGK/tr10
- HS :ta có thể nhân cả tử và mẫu của phân số với (-1)
HS làm ?3
- 3 HS lần lượt lên bảng viết 
= 
- HS :có thể viết được vô số phân số bằng phân số 
-HS đọc chú ý/SGK/tr10
2.Tính chất cơ bản của phân số (SGK – tr10)
* Tổng quát 
 với m Z , m 0
 với n ƯC(a,b)
- Từ tính chất cơ bản của phân số ta có thể viết 1 phân số bất kỳ có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1)
* Chú ý (SGK – tr10)
HOẠT ĐỘNG 4:CỦNG CỐ
-Phát biểu lại tính chất cơ bản của phân số 
-Làm bài 11,12/SGK/tr11
-Hoạt động nhóm làm bài 14/SGK 
-HS phát biểu tính chất cơ bản của phân số 
-HS cả lớp cùng làm bài 11,12/SGK/tr11
-HS Hoạt động nhóm làm bài 14/SGK
Các chữ diền vào ô trống là : 
CO CONG MAI SAT
CO NGAY NEN KIM
Bài 11(SGK – tr11)
Điền số thích hợp vào ô vuông 
Bài 12(SGK – tr11)
Điền số thích hợp vào ô vuông 
HOẠT ĐỘNG 5 :HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc tính chất cơ bản cua 3phân số , viết dạng tổng quát .
Làm các bài tập :18,20,21,23,24 /SBT/tr6
Ôn tập rút gọn phân số .

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 71.doc