19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 72, Bài 4: Rút gọn phân số – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

– HS hiểu thế nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số

– HS hiểu thế nào là phân số tối giản và biết cách đưa phân số và dạng tối giản

– Bước đầu có kỷ năng rút gọn phân số, có ý thức viết phân số dưới dạng tối giản

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC.

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (8p)

HS1: – Phát biểu tính chất cơ bản của phân số? Viết dưới dạng tổng quát?

– Làm bài tập 12 SGK

HS2: Làm bài tập 19 và 23a SBT

Hoạt động 2: CÁCH RÚT GỌN PHÂN SỐ (10p)

Ở bài 23a SBT ta đã biết cách đổi phân số thành phân số đơn giản hơn phân số ban đầu nhưng vẫn bằng nó. Làm như vậy là đã rút gọn phân số

Vậy cách rút gọn phân số như thế nào và làm thế nào để có phân số tối giản bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu

VD1. Xét phân số . Hãy rút gọn phân số trên

– Trên cơ sở nào em làm được như vậy

– Vật để rút gọn phân số ta làm như thế nào?

Cho HS làm

– Qua các ví dụ và hãy rút ra quy tắc rút gọn phân số

– Đưa quy tắc rút gọn phân số lên bảng phụ Ví dụ 1: Rút gọn phân số

 :14

 =

 :14

HS: Dựa vào tính chất cơ bản của phân số

HS: chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước chung khác 1 cuản chúng

Ví dụ 2: Rút gọn phân số

HS làm

Quy tắc: SGK

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
17Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 72, Bài 4: Rút gọn phân số – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 3, ngày 2 tháng 2 năm 2010
Tiết 72. 	§ 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu thế nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số
- HS hiểu thế nào là phân số tối giản và biết cách đưa phân số và dạng tối giản
- Bước đầu có kỷ năng rút gọn phân số, có ý thức viết phân số dưới dạng tối giản
II. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC.
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (8p)
HS1: - Phát biểu tính chất cơ bản của phân số? Viết dưới dạng tổng quát?
- Làm bài tập 12 SGK
HS2: Làm bài tập 19 và 23a SBT
Hoạt động 2: CÁCH RÚT GỌN PHÂN SỐ (10p)
Ở bài 23a SBT ta đã biết cách đổi phân sốthành phân số đơn giản hơn phân số ban đầu nhưng vẫn bằng nó. Làm như vậy là đã rút gọn phân số
Vậy cách rút gọn phân số như thế nào và làm thế nào để có phân số tối giản bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu
VD1. Xét phân số . Hãy rút gọn phân số trên
- Trên cơ sở nào em làm được như vậy
- Vật để rút gọn phân số ta làm như thế nào?
Cho HS làm 
- Qua các ví dụ và hãy rút ra quy tắc rút gọn phân số
- Đưa quy tắc rút gọn phân số lên bảng phụ 
Ví dụ 1: Rút gọn phân số 
 :14
 = 
 :14
HS: Dựa vào tính chất cơ bản của phân số
HS: chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước chung khác 1 cuản chúng
Ví dụ 2: Rút gọn phân số 
HS làm 
Quy tắc: SGK
Hoạt động 3: THẾ NÀO LÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN (15p)
Ở bài tập tại sao dùng ở kết quả mà không rút gọn tiếp?
- Hãy tìm ước chung của cả tử và mẫu của mỗi phân số trên?
- Phân số có ước chung của cả tử và mẫu bằng ± 1 gọi là phân số tối giản
- Vậy thế nào là phân số tối giản?
 - Yêu cầu HS làm 
Làm thế nào để đưa một phân số chưa tối giản về dạng phân số tối giản?
- Rút gọn các phân số sau về dạng tối giản:
 và giải thích cách làm
- Khi rút gọn , ta đã chia cả tử và mẫu cho 3. Số chia 3 có quan hệ với tử và mẫu của phân số như thế nào?
- Khi rút gọn , ta đã chia cả tử và mẫu cho 4. Số chia 4 có quan hệ với GTTĐ của tử và mẫu là /-4/ và /12/ ntn?
Vậy để có thể rút gọn một lần mà thu được kết quả là phân số tối giản, ta phải lamfnh] thế nào?
Quan sát các phân số tối giản như ... em thấy tử và mẫu của chúng có quan hệ như thế nào với nhau?
Gọi 1 HS đọc chú ý SGK
HS: Vì các phân số này không rút gọn được nữa
HS: Ước chung của tử và mẫu của mỗi phân số chỉ là 
Định nghĩa : SGK
. Phân số tối giản là: 
HS: ta phải rút gọn cho đến khi tối giản
Rút gọn các phân sô
HS: 3 là ƯCLN(3; 6) => số chia là ƯCLN của tử và mẫu.
HS: 
4 là ƯCLN(4; 12) => số chia là ƯCLN của GTTĐ của tử và mẫu.
HS: Ta phải chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của các giá trị tuyệt đối của chúng.
HS: Các phân số tối giản có GTTĐ của của tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau.
Chú ý : SGK
Hoạt động 4: LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ (10p)
Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 15 và 17 (a;d) SGK
Cho đại diện 2 nhóm lên trình bày
Tính huống: 
Cách làm như vậy đúng hay sai?
Bài 15: SGK
Bài 17 SGK
Họat động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2p)
- Nắm vững nội dung bài học
- Làm bài tập còn lại ở SGK bà bài tập 25;26 SBT
- Ôn tập định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số; rút gọn phân số

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 72.doc