19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 73: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.

 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng rút gọn, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số cho trước.

 3. Thái độ : Áp dụng rút gọn phân số vào một số bài toán có nội dung thực tế.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập, phiếu học tập.

· Học sinh : Bảng nhóm, ôn tập kiến thức từ đầu chương.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

– GV gọi 2 HS lên bảng :

Rút gọn các phân số sau thành các phân số tối giản :

?- các em có nhận xét gì về cách làm của bạn ?Về cách trình bày lời giải ?

+ GV chốt lại vấn đề :Trước khi rút gọn phải nhận xét xem từ và mẫu có mối quan hệ như thế nào .Ở các câu c, d tử là ước của mẫu nên ƯCLN của chúng chính là tử số . – HS1 lên bảng làm 2 phân số đầu

– HS2 lên bảng làm 2 phân số sau

– HS dưới lớp theo dõi

– HS nhận xét

– HS cả lớp theo dõi , ghi nhớ các nội dung mà GV chốt lại.Có thể sẽ phải ghi chép lại các phân cần thiết có tính nguyên tắc, có tính phương pháp chung. Rút gọn các phân số sau thành các phân số tối giản

a) ƯCLN(22;55) = 11

b) ƯCLN(63; 81) = 9

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
30Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 73: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 23	 Ngày soạn : 13/02/2007
Tiết :73	 Ngày dạy : 15/02/2007
LUYỆN TẬP 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.
 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng rút gọn, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số cho trước.
 3. Thái độ : Áp dụng rút gọn phân số vào một số bài toán có nội dung thực tế.
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ ghi câu hỏi và bài tập, phiếu học tập.
Học sinh : Bảng nhóm, ôn tập kiến thức từ đầu chương.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
- GV gọi 2 HS lên bảng :
Rút gọn các phân số sau thành các phân số tối giản :
?- các em có nhận xét gì về cách làm của bạn ?Về cách trình bày lời giải ?
+ GV chốt lại vấn đề :Trước khi rút gọn phải nhận xét xem từ và mẫu có mối quan hệ như thế nào .Ở các câu c, d tử là ước của mẫu nên ƯCLN của chúng chính là tử số .
- HS1 lên bảng làm 2 phân số đầu
- HS2 lên bảng làm 2 phân số sau
- HS dưới lớp theo dõi
- HS nhận xét 
- HS cả lớp theo dõõi , ghi nhớ các nội dung mà GV chốt lại.Có thể sẽ phải ghi chép lại các phân cần thiết có tính nguyên tắc, có tính phương pháp chung. 
Rút gọn các phân số sau thành các phân số tối giản
a) ƯCLN(22;55) = 11
b) ƯCLN(63; 81) = 9
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP 
-GV cho HS làm bài 20/SGK/tr15 
?-Để tìm các cặp phân số bằng nhau ta nên làm thế nào ?
-Hãy rút gọn các phân số chưa tối giản.
?- Ngoài cách này , ta còn cách nào khác không ?
-GV cho HS hoạt động nhóm làm bài 21/SGK/tr15 
-Gọi đại diện nhóm làm nhanh nhất lên trình bày 
GV kiểm tra thêm vài nhóm khác
*GV cho làm bài 17/SGK/tr15 
-Gọi 2 HS lên bảng làm 
+ GV chốt lại : Có thể coi mỗi biểu thức trên là 1 phân số.Do đó , có thể rút gọn theo nguyên tằc rút gọn phân số: 
* GV cho HS làm bài 22/SGK/tr15 
+ GV cho từng em đứng tại chỗ trả lời kết quả
GV hỏi:
?- Nêu rõ cách làm bài tập này như thế nào ?
?-Có bao nhiêu cách nhẩm ra kết quả ?
-HS làm bài 20/SGK/tr15
- HS :ta cần rút gọn các phân số đến tối giản rồi so sánh.
- HS lên bảng rút gọn
- HS :ta còn có thể dựa vào định nghĩa 2 phân số bằng nhau .
- HS hoạt động nhóm làm bài 21/SGK/tr15, tự trao đổi để tìm cách giải quyết.
- 1 nhóm lên bảng trình bày .
-HS làm bài 17/SGK/tr15 
- 2 HS lên bảng trình bày lời giải cùng 1 lúc 
+ HS 1 làm câu a,d
+ HS 2 làm câu b,e
+ HS cả lớp quan sát theo dõi 
- HS làm bài 22/SGK/tr15
- HS dứng tại chỗ trả lời kết quả 
-HS trả lời 
-2 cách làm HS trả lời : Áp dụng định nghĩa 2 phân số bằng nhau; Aùp dụng tính chất cơ bản của phân số
Bài 20(SGK – tr15) :Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây :
Rút gọn 
Vì (-9).(-11) = 33 . 3 = (99)
Bài 21(SGK - tr15) Trong các phân số sau , tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại :
Giải : Rút gọn các phân số :
vậy 
và 
Do đó phân số cần tìm là 
Bài 17(SGK – tr15) Rút gọn
Bài 22(SGK – tr22) 
Điền số thích hợp vào ô trống 
HOẠT DỘNG 3:HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Làm các bài tập còn lại trong – SGK – / 15,16
Ôn lại tính chất cơ bản của phân số ,cách rút gọn phân số , lưu ý không được rút gọn ở dạng tổng. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 73.doc