19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 74: Luyện tập – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

– Tiếp tục cũng cố khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản

– Rèn luyện kỹ năng thành lập các phân số bằng nhau, rút gọn các phân số ở dạng biểu thức, chứng minh phân số chứa chữ là tối giản, biểu diễn các đoạn thẳng hình học

– Phát huy tư duy HS

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIEEMRTRA BÀI CŨ (10p)

-HS1: Làm bài tập 34 SBT

-HS2: Làm bài tập 31 SBT

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (33p)

– Phân số đã tối giản chưa?

– Để viết các phân số bằng phân số đã cho trước hết ta phải làm gì?

– Làm thế nào để viết được tất cả các phân số có cả tử và mẫu có 2 chữ số bằng phân số đã cho?

– Nếu không có điều kiện ràng buộc thì có bao nhiêu phân số bằng phân số

– Đó chính là các cách viết khác nhau của phân số

Đoạn AB gồm bao nhiêu đơn vị độ dài?

CD = AB .Vậy CD bằng bao nhiêu đơn vị độ dài?

Tương tự tính độ dài các đoạn thẳng còn lại?

Để tìm các số nguyên x; y trước hết ta hãy rút gọn phân số

Vậy ta có

Làm thế nào để tìm x và y?

– Nếu bài toán đổi thành tìm x; y biết

Ta làm thế nào?

 Hãy lập tích x.y rồi lập bẳng để tìm các cặp số x ; y thỏa mãn

x.y = 3.35 = 105 =

Để rút gọn phân số

A =

B =

Ta làm thế nào?

– Hãy tìm thừa số chung cho cả tử và mẫu?

Để chứng tỏ phân số là phân số tối giản (n N ) ta làm thế nào?

– Gọi d là ước chung của 12n+1 và 30n+2

– Hãy tìm thừa số nhân thích hợp với tử và mẫu để sau khi nhân ta có số hạng chứa n ở hai tích bằng nhau

– BCNN(12;30) = ?

Vậy d là ước chung của các tích đó

– để làm mất n ta lập hiệu 2 tích d =1

2 số có ước chung = 1 thì nó có quan hệ thế nào? Bài 25 SGK

 =

 =

Có 6 phân số thỏa mãn điều kiện bài toán

Bài 26 SGK

HS vẽ các đoạn thẳng CD; EF; GH;IK có độ dài như sau:

Đoạn AB gồm 12 đơn vị độ dài

CD = .12 = 9 (đơn vị độ dài)

EF = . 12 =10 (đơn vị độ dài)

GH = (đơn vị độ dài)

IK = (đơn vị độ dài)

Bài 24 SGK

Ta có

Tương tự ta có

Bài 36 SBT

A = =

B = =

Bài 39 SBT

– Gọi d là ước chung của 12n+1 và 30n+2

Ta có:

BCNN(12;30) = 60

(12n +1).5 = 60n + 5

(30n +2).2 = 60n + 4

(12n +1).5 – (30n+2).2 = 1

 d =1

Vậy 12n + 1 và 30n +2 là 2 số nguyên tố cùng nhau

Hay là phân số tối giản

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
20Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 74: Luyện tập – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2, ngày 8 tháng 2 năm 2010.
Tiết 74.	LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Tiếp tục cũng cố khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản
- Rèn luyện kỹ năng thành lập các phân số bằng nhau, rút gọn các phân số ở dạng biểu thức, chứng minh phân số chứa chữ là tối giản, biểu diễn các đoạn thẳng hình học
- Phát huy tư duy HS
II. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIEEMRTRA BÀI CŨ (10p)
-HS1: Làm bài tập 34 SBT
-HS2: Làm bài tập 31 SBT
Hoạt động 2: LUYỆN TẬP (33p)
- Phân số đã tối giản chưa?
- Để viết các phân số bằng phân số đã cho trước hết ta phải làm gì?
- Làm thế nào để viết được tất cả các phân số có cả tử và mẫu có 2 chữ số bằng phân số đã cho?
- Nếu không có điều kiện ràng buộc thì có bao nhiêu phân số bằng phân số 
- Đó chính là các cách viết khác nhau của phân số 
Đoạn AB gồm bao nhiêu đơn vị độ dài?
CD = AB .Vậy CD bằng bao nhiêu đơn vị độ dài?
Tương tự tính độ dài các đoạn thẳng còn lại?
Để tìm các số nguyên x; y trước hết ta hãy rút gọn phân số 
Vậy ta có 
Làm thế nào để tìm x và y?
- Nếu bài toán đổi thành tìm x; y biết 
Ta làm thế nào?
 Hãy lập tích x.y rồi lập bẳng để tìm các cặp số x ; y thỏa mãn
x.y = 3.35 = 105 = 
Để rút gọn phân số
A = 
B = 
Ta làm thế nào?
- Hãy tìm thừa số chung cho cả tử và mẫu?
Để chứng tỏ phân số là phân số tối giản (n N ) ta làm thế nào?
- Gọi d là ước chung của 12n+1 và 30n+2
- Hãy tìm thừa số nhân thích hợp với tử và mẫu để sau khi nhân ta có số hạng chứa n ở hai tích bằng nhau
- BCNN(12;30) = ?
Vậy d là ước chung của các tích đó
- để làm mất n ta lập hiệu 2 tích d =1
2 số có ước chung = 1 thì nó có quan hệ thế nào?
Bài 25 SGK
 = 
 = 
Có 6 phân số thỏa mãn điều kiện bài toán
Bài 26 SGK
HS vẽ các đoạn thẳng CD; EF; GH;IK có độ dài như sau:
Đoạn AB gồm 12 đơn vị độ dài
CD = .12 = 9 (đơn vị độ dài)
EF = . 12 =10 (đơn vị độ dài)
GH = (đơn vị độ dài)
IK = (đơn vị độ dài)
Bài 24 SGK
Ta có 
Tương tự ta có
Bài 36 SBT 
A = = 
B = = 
Bài 39 SBT
- Gọi d là ước chung của 12n+1 và 30n+2
Ta có:
BCNN(12;30) = 60
(12n +1).5 = 60n + 5
(30n +2).2 = 60n + 4
(12n +1).5 – (30n+2).2 = 1
 d =1
Vậy 12n + 1 và 30n +2 là 2 số nguyên tố cùng nhau
Hay là phân số tối giản
Hoạt động 3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2p)
- Ôn tập các tính chất cơ bản của phân số; cách tìm BCNN của hai hay nhiều số
- Làm bài tập SGK và SBT
- Xem trước §5

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 74.doc