19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 75, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

– HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu hai phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu phân số

– Có kỹ năng quy đồng mẫu hai phân số

II. CHUẨN BỊ:

Bảng phụ ghi quy tắc , bài tập , bảng nhóm

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIỂM TRA (5p)

Làm bài tập 23 SGK

Hoạt động 2: QUY ĐỒNG MẪU HAI PHÂN SỐ ( 20 p)

Gv: Các tiết trước ta đã biết một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Tiết này ta lại xét thêm 1 ứng dụng khác của tính chất cơ bản của phân số. Đó là quy đồng mẫu nhiều phân số.

Cho 2 phân số

Hãy đưa 2 phân số trên về dạng hai phân số có cùng mẫu số?

– Cách đưa hai phân số trên về dạng hai phân số có cùng mẫu gọi là quy đồng mẫu hai phân số

– Vậy quy đồng mẫu hai phân số là gì?

– Mẫu chung của các phân số có quan hệ như thế nào với mẫu các phân số ban đầu?

-Tương tự hãy quy đồng mẫu hai phân số sau:

– Trong bài trên ta lấy mẫu chung của cả hai phân số là 40; 40 chính là BCNN(5; 8)

– Nếu lấy mẫu chung của 5 và 8 là 80; 120; . Có được không ? vì sao ?

– Cho HS hoạt động nhóm hoàn thành

Cơ sở của việc quy đồng mẫu số các phân số là gì?

Nhận xét:

– Khi quy đồng mẫu số các phân số, mẫu chung phải là bội chung của các mẫu số. Để cho đơn giản ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu

HS:

Định nghĩa: SGK

HS: Maauc chung của các phân số là bội chung của các mẫu ban đầu

HS:

HS: Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là tính chất cơ bản của phân số

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
20Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 75, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 3, ngày 23/2/ 2010
Tiết 75.	§5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu hai phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu phân số
- Có kỹ năng quy đồng mẫu hai phân số 
II. CHUẨN BỊ:
Bảng phụ ghi quy tắc , bài tập , bảng nhóm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA (5p)
Làm bài tập 23 SGK
Hoạt động 2: QUY ĐỒNG MẪU HAI PHÂN SỐ ( 20 p)
Gv: Các tiết trước ta đã biết một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số. Tiết này ta lại xét thêm 1 ứng dụng khác của tính chất cơ bản của phân số. Đó là quy đồng mẫu nhiều phân số.
Cho 2 phân số 
Hãy đưa 2 phân số trên về dạng hai phân số có cùng mẫu số?
- Cách đưa hai phân số trên về dạng hai phân số có cùng mẫu gọi là quy đồng mẫu hai phân số 
- Vậy quy đồng mẫu hai phân số là gì?
- Mẫu chung của các phân số có quan hệ như thế nào với mẫu các phân số ban đầu?
-Tương tự hãy quy đồng mẫu hai phân số sau:
- Trong bài trên ta lấy mẫu chung của cả hai phân số là 40; 40 chính là BCNN(5; 8)
- Nếu lấy mẫu chung của 5 và 8 là 80; 120;. Có được không ? vì sao ?
- Cho HS hoạt động nhóm hoàn thành 
Cơ sở của việc quy đồng mẫu số các phân số là gì?
Nhận xét:
- Khi quy đồng mẫu số các phân số, mẫu chung phải là bội chung của các mẫu số. Để cho đơn giản ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu
HS: 
Định nghĩa: SGK
HS: Maauc chung của các phân số là bội chung của các mẫu ban đầu
HS: 
HS: Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là tính chất cơ bản của phân số
Hoạt động 4: CỦNG CỐ (18p)
- Nêu cách quy đồng mẫu hai phân số ?
- Làm bài 29 SGK
Trước khi quy đồng cần đưa các phân số về dạng phân số tối giản 
Cho HS hoạt động nhóm làm bài 30 (a;b) SGK
Bài 29 SGK
MC: 216
MC:225
MC: 15
Bài 30 (a;b) SGK
MC:120
MC: 1898
Bài 34 (a) SGK
MC: 35
Hoạt động 5: HƯỚNG DẪ VỀ NHÀ (1p)
- Nắm vững quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số
- Làm bài tập 31;32b SGK và SBT
- Xem trước mục 2

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 75.doc