19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 76, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số (tiếp theo) – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU

– HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số

– Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số; so sánh phân số; tìm quy luật dãy số

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIỂM TRA (10p)

HS1: quy đồng mẫu hai phân số sau

a) b)

HS2: quy đồng mẫu hai phân số sau

a) b)

 Hoạt động 3: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ (15p)

Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số sau:

Để quy đồng mẫu số các phân số trên hãy tìm BCNN(2;3;5;8)

– Tìm thừa số phụ mỗi phân số bằng cách lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng mẫu.

– Nhân cả tử và mẫu của phân số đã cho với từng thừa số phụ

– Hãy nêu các bước quy đồng mẫu số ngiều phân số có mẫu dương?

– Hoạt động nhóm hoàn thành

Ví dụ : Quy đồng mẫu các phân số sau:

BCNN(2;3;5;8) = 120

120 : 2 = 60; 120 : 5 = 24

120 : 3 = 40; 120 : 8 = 15

 Quy tắc : SGK

 

doc
1 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
21Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 76, Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số (tiếp theo) – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 4, ngày 24 tháng 2 năm 2010.
Tiết 76.	§5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
- HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số
- Có kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số; so sánh phân số; tìm quy luật dãy số
II. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA (10p)
HS1: quy đồng mẫu hai phân số sau
a) b) 
HS2: quy đồng mẫu hai phân số sau
a) b) 
 Hoạt động 3: QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ (15p)
Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số sau:
Để quy đồng mẫu số các phân số trên hãy tìm BCNN(2;3;5;8)
- Tìm thừa số phụ mỗi phân số bằng cách lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng mẫu.
- Nhân cả tử và mẫu của phân số đã cho với từng thừa số phụ 
- Hãy nêu các bước quy đồng mẫu số ngiều phân số có mẫu dương?
- Hoạt động nhóm hoàn thành 
Ví dụ : Quy đồng mẫu các phân số sau:
BCNN(2;3;5;8) = 120
120 : 2 = 60; 120 : 5 = 24
120 : 3 = 40; 120 : 8 = 15
 Quy tắc : SGK
Hoạt động 4: CỦNG CỐ (22p)
- Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương?
- Làm bài 28 SGK
Trước khi quy đồng cần đưa các phân số về dạng phân số tối giản 
Cho HS hoạt động nhóm làm bài 30(c;d) ; 33và 34(b;c) SGK
Bài 28 SGK
MC là 48
Bài 30 (c;d)SGK
MC: 120
MC: 180
Bài 33 SGK
MC: 60
MC: 140
Bài 34 SGK
b) MC: 30
c) MC:105
Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1p)
- Làm bài tập 41, 42, 43 SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 76.doc