19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 76: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Học sinh nắm vững quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số .

 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng).

 3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ, phóng to 2 bức ảnh/SGK/tr20

· Học sinh : Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

HS1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số

Chữa bài tập 30c/SGK/tr19

Quy đồng mẫu các phân số

HS2: Chữa bài 42/SBT/tr9

Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36.

 HS1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số và chữa bài tập 30c/SGK/tr19

HS2: Chữa bài 42/SBT/tr9 Bài 30(SGK – tr19):Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng

Bài 42 (SBT – tr9)

Viết các phân số dưới dạng tối giản, có mẫu dương.

  36>9>18>12>12>

Quy đồng mẫu :

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
29Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 76: Luyện tập – Năm học 2008-2009 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 24	 Ngày soạn : 27/02/2007
Tiết :76	 Ngày dạy : 29/02/2007
LUYÊN TẬP 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Học sinh nắm vững quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số .
 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng).
 3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự.
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ, phóng to 2 bức ảnh/SGK/tr20
Học sinh : Bảng nhóm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
HS1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số 
Chữa bài tập 30c/SGK/tr19
Quy đồng mẫu các phân số 
HS2: Chữa bài 42/SBT/tr9
Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36.
HS1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số và chữa bài tập 30c/SGK/tr19
HS2: Chữa bài 42/SBT/tr9
Bài 30(SGK – tr19):Quy đồng mẫu các phân số 
Quy đồng
Bài 42 (SBT – tr9)
Viết các phân số dưới dạng tối giản, có mẫu dương.
Quy đồng mẫu :
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP 
*GV cho HS làm bài 1 trên bảng phụ :
-GV cùng làm việc với HS câu a) để củng cố các bước quy đồng mẫu.
?-Nêu nhận xét về hai mẫu : 7 và9 . BCNN(7, 9) bằng bao nhiêu?
?-Số 63 có chia hết cho 21 không? 
?-Vậy nên lấy MC là bao nhiêu?
-Gọi 1 HS lên bảng làm tiếp.
-Gọi 2 HS lên bảng làm câu b,c
* Gv lưu ý HS: trước khi quy đồng cần biến đổi phân số về tối giản và có mẫu dương.
* Gv cho HS làm bài 35/SGK/tr20
a) 
-GV yêu cầu HS rút gọn phân số ở câu a) 
b) 
?-Để rút gọn các phân số này trước tiên ta phải làm gì?
-Gọi 2 HS lên bảng rút gọn 2 phân số 
*GV cho HS làm bài 36/SGK: GV đưa ra bảng phụ có 2 bức ảnh trang 20/SGK 
-GV chi alớp thành 4 dãy bàn , HS mỗi dãy bàn xác định phân số tương ứng với 2 chữ cái theo yêu cầu của đề bài.
-Sau đó gọi mỗi dãy bàn 1 em lên điền chữ vào ô trên bảng phụ.
-HS cùng làmcâu a) theo hướng dẫn của GV 
BCNN(7; 9) = 63
-Số 63 chia hết cho 9
-Lấy MC là 63
1 HS lên bảng làm 
2 HS lên bảng làm câu b) và c), mỗi HS làm 1 câu.
-HS nhận xét bổ sung, sửa sai
(nếu có) 
- HS làm bài 35/SGK/tr20
-Rút gọn 
-Biến đổi cả tử và mẫu để rút gọn.
2 HS lên bảng rút gọn 2 phân số
- HS làm bài 36/SGK/tr20 theo 4 dãy bàn 
Bài 1:Quy đồng mẫu các phân số sau (Bảng phụ)
Bài 2(Bài 35/SGK/tr20)
 Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số.
a)Rút gọn 
Quy đồng : MC : 6.5 = 30 
b) MC : 13.7 = 91
Quy đồng :
Bài 3(Bài 36-SGK)
H
O
I
A
N
M
Y
S
O
N
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Ôn tập quy tắc so sánh phân số( ở tiểu học) so sánh số nguyên, học lại tính chất cơ bản, rút gọn, quy đồng mẫu của phân số..
BTVN : Bài 46; 47/SBT/tr9,10

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 76.doc