19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 77, Bài 6: So sánh phân số – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương, để so sánh phân số.

 3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức làm việc khoa học, hiệu quả có trình tự.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ.

· Học sinh : Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

HS1 : Chữa bài 1/SBT/tr9

HS2: làm bài tập trên bảng phụ

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

(-25) (-10)

1 (-1000)

Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên âm, quy tắc so sánh số dương và số âm. HS1 : Chữa bài 49/SBT/tr9

HS2: làm bài tập trên bảng phụ và Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên âm, quy tắc so sánh số dương và số âm.

 Bài 49(SBT – tr9)

Bạn Liên điền đúng vì theo quy tắc so sánh hai phân số đã học ở tiểu học sau khi quy đồng mẫu hai phân số ta có

Bài tập (Bảng phụ)

(-25) (-1000)

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
26Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 77, Bài 6: So sánh phân số – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25	 Ngày soạn : 03/03/2007 
Tiết :77	 Ngày dạy : 05/03/2007
§6 . SO SÁNH PHÂN SỐ 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Học sinh hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương.
 2. Kĩ năng : Có kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương, để so sánh phân số.
 3. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức làm việc khoa học, hiệu quả có trình tự.
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ.
Học sinh : Bảng nhóm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
HS1 : Chữa bài 1/SBT/tr9 
HS2: làm bài tập trên bảng phụ 
Điền dấu thích hợp vào ô trống:
(-25) c (-10)
1 c (-1000) 
Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên âm, quy tắc so sánh số dương và số âm.
HS1 : Chữa bài 49/SBT/tr9
HS2: làm bài tập trên bảng phụ và Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên âm, quy tắc so sánh số dương và số âm.
Bài 49(SBT – tr9)
Bạn Liên điền đúng vì theo quy tắc so sánh hai phân số đã học ở tiểu học sau khi quy đồng mẫu hai phân số ta có 
Bài tập (Bảng phụ)
(-25) (-1000) 
HOẠT ĐỘNG 2 : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU 
?-Trong bài tập trên ta có . Vậy các phân số cùng mẫu(tử và mẫu là các số tự nhiên) thì ta so sánh như thế nào?
-Lấy thêm ví dụ minh hoạ.
- Tương tự đối với hai phân số tử và mẫu là các số nguyên ta cũng thực hiện cộng so sánh tương tự.
-GV đưa ra quy tắc/SGK lên bảng phụ 
-GV đưa ra ví dụ và cho HS so sánh 
-Gv yêu cầu HS làm ?1 
-GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc so sánh 2 số nguyên âm? Quy tắc so sánh số nguyên dương với số 0, số nguyên âm với số 0, số nguyên dương với số nguyên âm .
- Với các phân số có cùng mẫu phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn 
-HS tự lấy ví dụ minh hoạ 
-HS đọc quy tắc/SGK trên bảng phụ 
-HS so sánh 2 phân số GV đưa ra trong ví dụ.
HS làm ?1 
HS nhắc lại quy tắc so sánh 2 số nguyên âm? Quy tắc so sánh số nguyên dương với số 0, số nguyên âm với số 0, số nguyên dương với số nguyên âm
1. So snáh hai phân số cùng mẫu 
* Quy tắc (SGK – tr22)
* Ví dụ 
?1 Điền số thích hợp vào ô vuông.
 > ; < 
HOẠT ĐỘNG 3 : SO SÁNH HA PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU 
- GV cho HS hoạt động nhóm so sánh phân số 
?-Hãy rút ra các bước so sánh hai phân số không cùng mẫu?
?-GV yêu cầu HS phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ?
-GV cho HS làm ?2 
-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
* GV yêu cầu HS làm ?3 
?-Phân số có tử và mẫu như thế nào thì phân số đó lớn hơn 0? Nhỏ hơn 0 ?
-GV yêu cầu HS đọc nhận xét/SGK
-HS hoạt động nhóm so sánh phân số 
So sánh MC : 20
Quy đồng 
So sánh 
b1: Biến đối các phân số có mẫu số âm thành phân số có mẫu số dương 
b2: quy đồng mẫu các phân số
b3: so sánh tử các phân số đã quy đồng, phân số nào có tử lớn hơn thi lớn hơn.
-HS phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu
-HS làm ?2 
2 HS lên bảng thực hiện 
- HS đọc ?3 
-Phân số có tử và mẫu cùng dấu thì phân số đó lớn hơn 0, phân số có tử và mẫu khác dấu thì phân số nhỏ hơn 0 ?
- HS đọc nhận xét/SGK
2. So sánh hai phân số không cùng mẫu 
* Ví dụ : So sánh phân số 
Viết 
Vì -15 > -16 
nên 
Vậy 
?2 So sánh các phân số sau
HOẠT ĐỘNG 4 : LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ 
* Gv cho HS làm bài 38
* GV cho HS hoạt động nhóm làm bài 40/SGK
- HS làm bài 38
- HS hoạt động nhóm làm bài 40/SGK
HOẠT ĐỘNG 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Nắm vững quy tắc so sánh hai phân số 
BTVN : Bài 37; 38; 39; 41/SGK/tr23+24 
 Bài 51 ; 54/SBT/tr10+11

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 77.doc