19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 77, Bài 6: So sánh phân số – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

– HS hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, phân số dương

– Có kỹ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh phân số

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIỂM TRA (6p)

Phát biểu quy tắc so sánh hai số nguyên cùng dấu ; khác dấu

áp dụng làm bài tập sau

Điền dấu >;

a) -12 .- 4

b) 4 (- 16)

c) – 9 0

d) 0 . 5

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
24Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 77, Bài 6: So sánh phân số – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2010
Tiết 77. 	§6. SO SÁNH PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, phân số dương
- Có kỹ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương để so sánh phân số
II. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA (6p)
Phát biểu quy tắc so sánh hai số nguyên cùng dấu ; khác dấu
áp dụng làm bài tập sau
Điền dấu >; < và (.)
a) -12 .- 4
b) 4  (- 16)
c) - 9  0
d) 0 . 5
Hoạt động 2: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU (10 p)
Hãy so sánh hai phân số sau và 
Ta có < 
Vậy khi so sánh hai phân số có cùng mẫu ta làm thế nào?
Cho ví dụ minh họa?
So sánh các phân số sau và 
 và 
Cho HS hoạt động nhóm làm 
- Nhắc lại quy tắc so sánh hai số nguyên âm, quy tắc so sánh số nguyên dương với số 0 và số nguyên âm với số 0 ?
So sánh: và ; và 
Để so sánh hai phân số không cùnh mẫu ta làm thế nào? ta chuyển qua mục 2
Quy tắc: SGK
Ví dụ: 
 < vì -3 < -1
 > vì 5 > -1
HS: Trả lời
HS: Biến đổi các phân số có cùng mẫu âm thánh phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh
Hoạt động 3: SO SANH HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU ( 15p)
Ví dụ: So sánh hai phân số sau: và 
Cho HS hoạt động nhóm tìm ra câu trả lời
Qua ví dụ trên hãy tìm ra các bước để so sánh hai phân số không cùnh mẫu?
Từ đó ta có quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu như sau:
- Cho HS hoạt động nhóm làm 
Yêu cầu đại diện hai nhóm lên trình bày?
Tương tự làm 
Để so sánh các phân số với số 0 ta viết 0 dưới dạng phân số có cùng mẫu với phân số đã cho
- Qua việc so sánh các phân số với số 0 hãy cho biết tử và mẫu của phân số như thế nào thì phân số đó lớn hơn 0 và bé hơn 0 ? 
Ta có nhận xét sau:
Cho HS đọc nhận xét SGK
HS: So sánh và 
MC: 20
 = ; 
Mà -15 > -16 nên < 
HS: Tả lời:
Quy tắc : SGK
a) MC : 36
 = ; = 
 > hay > 
b) < 
0 = 
HS: Nếu tử và mẫu của phân số cùng dấu thì phân số lớn hơn 0, nếu tử và mẫu của phân số khác dấu thì phân số nhỏ hơn 0.
Nhận xét : SGK
Hoạt động 4: CỦNG CỐ ( 10p)
- Phát biểu quy tắc ó sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu?
- Như thế nào là phân số dương? phân số âm ?
- Làm bài tập 38 GK
- Hoạt động nhóm làm bài 40 SGK
Bài 38 SGK
Bài 40 SGK
Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1p)
- Nắm vững các quy tắc so sánh phân số
- Làm bài tập SGK và bài 51;52;53;54 SBT
- Xem trước Đ7 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 77.doc