19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 78, Bài 7: Phép cộng phân số – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Học sinh hiểu và áp dụng được quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng cộng phân số nhanh và đúng.

 3. Thái độ : Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng( có thể rút gọn phân số trước khi cộng).

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng trắc nghiệm.

· Học sinh : Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

]

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

HS1 : Muốn so sánh hai phân số ta nào? Chữa bài 41/SGK

– Hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân số đã học ở tiểu học.

-GV ghi ví dụ lên bảng

 HS1 : Ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau.

 Chữa bài 41/SGK

-Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu ta cộng 2 tử số với nhau còn giữ nguyên mẫu . Muốn cộng hai phân số có khác mẫu ta viết hai phân số có cùng mẫu rồi cộng 2 tử số và giữ nguyên mẫu số Bài 41(SGK – tr24)

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
27Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 78, Bài 7: Phép cộng phân số – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25	 Ngày soạn : 03/03/2007 
Tiết :78	 	 Ngày dạy : 05/03/2007
§7 . PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Học sinh hiểu và áp dụng được quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
 2. Kĩ năng : Có kĩ năng cộng phân số nhanh và đúng.
 3. Thái độ : Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng( có thể rút gọn phân số trước khi cộng).
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng trắc nghiệm.
Học sinh : Bảng nhóm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
]
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
HS1 : Muốn so sánh hai phân số ta nào? Chữa bài 41/SGK
- Hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân số đã học ở tiểu học.
-GV ghi ví dụ lên bảng 
HS1 : Ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau.
 Chữa bài 41/SGK
-Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu ta cộng 2 tử số với nhau còn giữ nguyên mẫu . Muốn cộng hai phân số có khác mẫu ta viết hai phân số có cùng mẫu rồi cộng 2 tử số và giữ nguyên mẫu số 
Bài 41(SGK – tr24)
HOẠT ĐỘNG 2 : CỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU 
GV cho HS ghi lại ví dụ đã lấy trên bảng .
-Yêu cầu HS lấy 1 số ví dụ khác trong đó có phân số mà tử và mẫu là các số nguyên.
?-Qua các ví dụ trên em hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số. Viết tổng quát.?
-GV cho HS làm ?1 
-Gọi 3 HS lên bảngthực hiện 
?-Em có nhận xét gì về các phân số ?
?-Ta nên làm gì trước khi thực hiện phép cộng?
-GV cho HS làm ?2 
* Gv cho HS làm bài 42/SGK 
-HS tự lấy ví dụ 
-HS phát biểu quy tắc như SGK 
HS làm ?1 
3 HS lên bảngthực hiện
- Hai phân số đều chưa tối giản.
-Nên rút gọn các phân số đến phân số tối giản.
- HS làm ?2 : Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộnghai phân số vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1.
Ví dụ 
- HS làm bài 42/SGK
2 HS lên bảng thực hiện 
1. Cộng hai phân số cùng mẫu 
* Ví dụ 
* Quy tắc (SGK – tr25)
* Tổng quát 
?1 Cộng các phân số sau 
Bài 42(SGK – tr26):Cộng các phân số
HOẠT ĐỘNG 3 : CỘNG HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU 
?-Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào?
?-Muốn quy đồng mẫu các phân số ta làm như thế nào?
-GV cho ví dụ . Gọi HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
-GV cho HS làm ?3 
Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 
?-Qua các ví dụ trên em hãy nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu?
-GV cho HS làm bài 42/SGK(c,d)
-Ta phải quy đồng mẫu các phân số 
-HS phát biểu lại quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu 
HS làm ?3 
2 HS lên bảng thực hiện 
-HS phát biểu quy tắc/SGK
-HS làm bài 42/SGK(c,d)
2. Cộng hai phân số không cùng mẫu 
* Ví dụ 
=
?3 Cộng các phân số sau 
HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ 
*Gv cho HS hoạt động nhóm làm bài 44/SGK 
* GV cho HS làm bài 46/SGK
-HS hoạt động nhóm làm bài 44/SGK
- HS làm bài 46/SGK
Bài 44(SGK – tr26)
Điền dấu thích hợp (;=) vào ô vuông.
Bài 46(SGK – tr27)
Đáp án : c) 
HOẠT ĐỘNG 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc quy tắc cộng phân số
BTVN : Bài 43; 45/SGK/tr26
 Bài 58;59;60;61;63/SBT/tr12

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 78.doc