19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 79: Luyện tập – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức :Học sinh biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng cộng phân số nhanh và đúng.

 3. Thái độ : Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng ( có thể rút gọn phân số trước khi cộng, rút gọn kết quả).

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ.

· Học sinh : Bảng nhóm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

Hs1: Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Viết công thức tổng quát. Chữa bài tập 43/SGK

HS2: Nêu quytắc cộng hai phân số không cùng mẫu . Chữa bài tạp 45/SGK Hs1 lên bảng nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Viết công thức tổng quát và chữa bài tập 43/SGK

HS2 lên bảng nêu quytắc cộng hai phân số không cùng mẫu và chữa bài tạp 45/SGK Bài 43(SGK – tr26):Tính tổng

Bài 45(SGK – tr26):Tìm x biết

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
25Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 79: Luyện tập – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25	 Ngày soạn : 06/03/2007
Tiết :79	 	 Ngày dạy : 08/03/2007
LUYỆN TẬP 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức :Học sinh biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu.
 2. Kĩ năng : Có kĩ năng cộng phân số nhanh và đúng.
 3. Thái độ : Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng ( có thể rút gọn phân số trước khi cộng, rút gọn kết quả).
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ.
Học sinh : Bảng nhóm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG 
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
Hs1: Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Viết công thức tổng quát. Chữa bài tập 43/SGK
HS2: Nêu quytắc cộng hai phân số không cùng mẫu . Chữa bài tạp 45/SGK 
Hs1 lên bảng nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. Viết công thức tổng quát và chữa bài tập 43/SGK
HS2 lên bảng nêu quytắc cộng hai phân số không cùng mẫu và chữa bài tạp 45/SGK
Bài 43(SGK – tr26):Tính tổng 
Bài 45(SGK – tr26):Tìm x biết 
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP 
* GV cho HS làm bài 1 trên bảng phụ : Cộng các phân số sau: 
- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện đồng thời
* Gv cho HS làm bài 2 trên bảng phụ :Cộng các phân số 
- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện đồng thời
* GV cho HS làm bài 3 trên bảng phụ :Cộng các phân số 
-Gọi 3 HS lên bảng thực hiện 
* GV cho HS làm bài 4(bài 63/SBT)ï 
1 HS đọc đề bài và tóm tắt đề bài 
* Gv cho HS làm bài 5 theo nhóm 
-Gợi ý:Phải tìm được các phân số sao cho có tử bằng -3 
Biến đổi các phân số để có tử bằng -3, rồi tìm các phân số 
- HS làm bài 1 trên bảng phụ
-3 HS lên bảng thực hiện đồng thời 
- HS làm bài 2trên bảng phụ
-3 HS lên bảng thực hiện đồng thời 
- HS làm bài 3 trên bảng phụ
3 HS lên bảng thực hiện
-HS làm bài 4 trên bảng phụ 
- HS đọc đề bài và tóm tắt đề bài 
Nếu làm riêng:
+ Người thứ nhất làm mất 4 giờ
+ Người thứ hai làm mất 3 giờ
Nếu làm chung thì một giờ làm đựoc bao nhiêu?
- HS làm bài 5 theo nhóm
Bài 1 :Cộng các phân số 
Bài 2: Cộng các phân số 
Bài 3: Cộng các phân số 
Bài 4(Bài 63/SBT)
Giải 
Một giờ người thứ nhất làm được cộng việc 
Một giờ người thứ hai làm được cộng việc 
Một giờ cả hai người làm được += cộng việc 
Bài 5(Bài 64/SBT) 
Tổng các phân số đó là 
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc quy tắc 
BTVN : Bài 61; 65/SGK/tr12
Ôn tập tính chất cơ bản của phép nhân các số nguyên.
Đọc trước bài tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 79.doc