19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 79: Luyện tập – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột) mới nhất

I. MỤC TIÊU

– HS biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu và cùng mẫu.

– Có kỹ năng cộng hai phân số nhanh và đúng.

– Có ý thức nhận xét các đặc điểm của phân số để cộng nhanh và đúng.

II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10p)

HS1:- Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu,viết công thức tổng quát

– Làm bài 43a;d SGK

HS2: – Phát biểu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu?

– Làm bài 45 SGK 2 HS lên abngr thực hiện.

Hoạt động 2: LUYỆN TẬP ( 31p)

Bài 1. Cộng các phân số sau:

Để thực hiện phép cộng trước hết ta phải làm gì?

Phân số đã tối giản hay chưa?

Hãy rút gọn phân số trên rồi thực hiện phép cộng hai phân số đã cho?

Trước khi thực hiệp phép công ta nên làm thế nào ? Vì sao?

– Hãy đưa các phân số chưa tối giản về phân số tối giản rồi thực hiện phép cộng

Gọi 3 HS lên bảng trình bày

Yêu cầu1 HS đọc đề bài toán

Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?

– Tóm tắt bài toán?

– Nếu làm riêng thì 1 giờ mỗi người làm được mấy phần công việc?

– Nếu làm chung 1 giờ cả 2 người cùng làm sẽ được bao nhiêu phần công việc?

Cho HS hoạt động nhóm làm bài 64 SBT

Gợi ý :

Hãy biến đổi 2 phân số đã cho có tử bằng

-3 rồi tìm phân số

3 HS lên bảng thực hiện

a)

b)

c)

Bài 59 SBT

a)

b)

c)

Bài 60 SBT

a)

b)

c)

Bài 63 SBT

Tóm tắt: Nếu làm riêng

– Người thứ nhất làm mất 4 giờ

– Người thứ 2 làm mất 3 giờ

Nếu làm chung thì 1 giờ làm được bao nhiêu?

Giải:

– 1 giờ người thứ nhất làm được công việc

– 1 giờ người thứ hai làm được công việc

– 1 giờ cả 2 người cùng làm dược

 + = công việc

Bài 64 SBT

Tổng các phân số đó là:

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
05/03/2021
Lượt xem
19Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 79: Luyện tập – Năm học 2009-2010 (bản 2 cột)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 3, ngày 2 tháng 3 nă 2010.
Tiết 79
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
- HS biết vận dụng quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu và cùng mẫu.
- Có kỹ năng cộng hai phân số nhanh và đúng.
- Có ý thức nhận xét các đặc điểm của phân số để cộng nhanh và đúng.
II. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10p)
HS1:- Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu,viết công thức tổng quát
- Làm bài 43a;d SGK
HS2: - Phát biểu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu?
- Làm bài 45 SGK
2 HS lên abngr thực hiện.
Hoạt động 2: LUYỆN TẬP ( 31p)
Bài 1. Cộng các phân số sau:
Để thực hiện phép cộng trước hết ta phải làm gì?
Phân số đã tối giản hay chưa?
Hãy rút gọn phân số trên rồi thực hiện phép cộng hai phân số đã cho?
Trước khi thực hiệp phép công ta nên làm thế nào ? Vì sao?
- Hãy đưa các phân số chưa tối giản về phân số tối giản rồi thực hiện phép cộng
Gọi 3 HS lên bảng trình bày 
Yêu cầu1 HS đọc đề bài toán
Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?
- Tóm tắt bài toán?
- Nếu làm riêng thì 1 giờ mỗi người làm được mấy phần công việc?
- Nếu làm chung 1 giờ cả 2 người cùng làm sẽ được bao nhiêu phần công việc?
Cho HS hoạt động nhóm làm bài 64 SBT
Gợi ý : 
Hãy biến đổi 2 phân số đã cho có tử bằng 
-3 rồi tìm phân số 
3 HS lên bảng thực hiện
a) 
b) 
c) 
Bài 59 SBT
a) 
b) 
c) 
Bài 60 SBT
a) 
b) 
c) 
Bài 63 SBT
Tóm tắt: Nếu làm riêng
- Người thứ nhất làm mất 4 giờ
- Người thứ 2 làm mất 3 giờ
Nếu làm chung thì 1 giờ làm được bao nhiêu?
Giải:
- 1 giờ người thứ nhất làm được công việc
- 1 giờ người thứ hai làm được công việc
- 1 giờ cả 2 người cùng làm dược
 + = công việc
Bài 64 SBT
Tổng các phân số đó là:
Hoạt động 3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (4p)
- Nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu?
- Làm bài tập còn lại ở SGK và SBT
- Ôn lại tính chất cơ bản của phép nhân các số nguyên
- Xem trước Đ8

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 79.doc